Homepage

20.05.2024
V pátek 17. května 2024 se odehrálo slavnostní vyhlášení 14. ročníku jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů. Na půl dne jsme opět po roce obsadili Studentský klub Kampa v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity.
ICM
18.04.2024
Bulletin Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov Vám aktuálně přináší ohlédnutí za již uskutečněnými úspěšnými akcemi a zároveň informace o projektech aktuálních.
Jana Peňáková
11.04.2024
Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA. ► Žákovské / studentské volby Jaká jsou práva a povinnosti občana ČR? Kdo tvoří vládu? Jaká máme ministerstva? Vyznají se děti v rozdělení státní moci? ► Evropský infoQuest Orientujme se lépe v informačním prostoru před volbami do Evropského parlamentu
ICM
11.04.2024
Projekt zahrnuje vzdělávací, sportovní a volnočasové programy, jejichž témata souvisejí se zdravým rozvojem těla i mysli a usiluje o vedení mladých k pohybu a návratu k přírodě. Jednotlivé programy mají za cíl přispět ke komplexnímu zdravému rozvoji jedince ve společnosti. Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.
ICM
10.04.2024
Projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov - Informační centrum pro mládež během měsíců února, března a na počátku dubna zrealizovalo prvních 20 workshopů v rámci celoročního environmentálního projektu „Doma na zemi“. Tentokrát lektorka těchto environmentálních workshopů Iva Sonnbergerová realizovala vybrané workshopy v ZŠ Linecká, ZŠ Plešivec, ZŠ Za Nádražím a ZŠ Kaplická v Českém Krumlově.
Iva Sonnbergerová, ICM
02.04.2024
Projekt zahrnuje vzdělávací, kulturní a volnočasové programy, jejichž témata souvisejí s multikulturní výchovou a aktivním občanstvím. Jednotlivé programy mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat a respektovat, vzdělávat se v oblasti našich moderních dějin a chápat historii a současnost v souvislostech. Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.
ICM
02.04.2024
Deník jižní Čechy ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou Strakonice, Městskou knihovnou Vimperk a Obecním úřadem Kvilda vyhlašují II. ročník publicistické a novinářské soutěže pro děti a mládež na téma Šumava o Cenu Emila Kintzla 2024. Uzávěrka soutěže je 30. září 2024.
ICM
08.03.2024
Ve čtvrtek 7. března proběhl letošní první workshop z projektu Zdravý životní styl 2024 na téma zdravého stravování s tvorbou krabičkových svačin. Zúčastnilo se jej 11 sympatických dětí s odlišným mateřským jazykem ze ZŠ Linecká, které společně navštěvují kurz češtiny.
ICM
27.02.2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí výběrové řízení na 4 pozice učitelek/učitelů Evropských škol. Evropské školy zajištují vzdělávání pro děti diplomatických pracovníků a zástupců institucí EU. Vyučující vysílaní z jednotlivých členských států tak vyučují jak předměty v jazyce státu vyslání, tak i v angličtině, francouzštině, případně v dalších jazycích EU. Aktuálně hledáme nové kolegy a kolegyně s různými aprobacemi do škol v  Lucemburku a Bruselu.
ICM, zdroj: MŠMT ČR
27.02.2024
Brožuru Czech Higher Education vydal Dům zahraniční spolupráce a iniciativa Study in the Czech Republic a poskytuje ucelené informace o českém vzdělávacím systému pro odborníky v mezinárodním vzdělávání a zahraniční studenty. Brožura popisuje: Jak funguje český vzdělávací systém,Jaké jsou akreditované veřejné a soukromé vysokoškolské instituce v České republice,Jaká je struktura českého vysokého školství,Jaké jsou nejnovější trendy v internacionalizaci nebo jaké zde existují možnosti spolupráce pro vytvoření nových či prohloubení stávajících mezinárodních partnerství.
ICM, zdroj: MŠMT ČR

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue