NIDM - Národní institut dětí a mládeže

Zaměřuje se na problematiku zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťuje metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

NIDM nabízí své služby především pracovníkům středisek volného času, školním klubům a družinám, nestátním neziskovým organizacím, krajským úřadům MŠMT a zahraničním partnerům.

Pod NIDM spadá i Národní informační centrum pro mládež (NICM).

Na základě opatření MŠMT č. 21632/2013-1, ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. 1. 2014 slučují Národního institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) IČ: 45768455 (dále jen NIDV) s Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízením pro další vzdělávání pedagogových pracovníků a školským zařízením pro zájmovou činnost IČ 00022217 (dále jen NIDM).

NICM - Národní informační centrum pro mládež

Pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí:

  • vzdělávání v ČR a v zahraničí
  • cestování
  • volný čas
  • sociálně - patologické jevy
  • občan a společnost
  • mládež v EU
  • a další

www.nicm.cz  , www.nidm.cz


 

                                          

 

                                          

 

 

Aktualizace: 11. 12. 2017, Magdalena Zronková


 

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue