Homepage

31.05.2022
Ve čtvrtek 26. května 2022 k nám zavítal stálý host, publicista, novinář a filmař Stanislav Motl. Se žáky 9. třídy ZŠ Za Nádražím a následně se 6. třídou ZŠ Linecká jsme si vpředvečer 80. výročí úspěšného atentátu povídali o Heydrichiádě a podívali se na film o českýh letcích Josefu Horákovi a Josefu Stříbrném. Dvou programů se zúčastnilo 61 dětí a 5 pedagogů.
ICM
31.05.2022
Níže naleznete upoutávku na jednu zajímavou akci našich milých kolegů z Vysočiny.
ICM
25.05.2022
Informační centrum pro mládež Český Krumlov zrealizovalo své první pilotní workshopy na téma „Sexualita“. Pilotní workshop jsme poprvé realizovali 4. května v Základní škole v Brloze pro 13 žáků 6. třídy. Následovaly dva workshopy na ZŠ Kaplická v úterý 24. května celkem pro 15 žáků ze 7. a 9. třídy a 3 pedagogy. U tohoto ožehavého a stydlivého tématu jsme se nejprve dohodli, že vše co si řekneme ve třídě zůstává tam. Nikdo žádné informace o nikom nebude vynášet ven. Každý z žáků měl možnost napsat své obavy a očekávání od tohoto workshopu, která jsme si pak vyjasňovali a upřesňovali. Poté již žáci mohli shlédnout nakreslené obrázky různých tvarů mužských i ženských postav, aby věděli, že někdo je hubený, vysportovaný, silnější, menší, větší, ale také, že se naše tělo mění i s tím, jak člověk stárne.
ICM
24.05.2022
V pátek 20. května 2022 proběhl 12. ročník soutěže školních časopisů, po dvou hubených covidových letech, opět v plné parádě a za hojné účasti jak přihlášených periodik, tak i účastníků slavnostního dopoledne. Soutěž proběhla pod morální záštitou náměstka hejtmana Jihočeského kraje, pana Pavla Klímy.
ICM
24.05.2022
V úterý 17. května 2022 se na českokrumlovském gymnáziu a následně v dětském domově v Horní Plané odehrál hudební workshop s bosenskou umělkyní Aidou Mujačić. Dohromady se zúčastnilo 60 žáků a studentů a 3 pedagogičtí pracovníci.
ICM
19.05.2022
Informační centrum pro mládež, projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov i nadále pokračuje v realizaci jednotlivých workshopů v rámci celoročního enviromentálního projektu „Doma na zemi“. Ve dnech 28. – 30. března jsme v rámci projektu Mateřské školy ve Velešíně „Ukliďme svět“ realizovali 6 workshopů na třídění odpadu pod názvem „Kam co patří?“. Děti se za pomoci maňáska – kočičky Třídilky dozvěděly jak správně třídit odpad, který nám doma vzniká. Jak napomoci tomu, abychom odpadu vytvářeli méně. Každé z dětí si osobně vyzkoušelo třídit jednotlivé odpadky (cvičné a řádně vymyté) do označených kontejnerů. Třídily je tak, aby věděly kam patří až budou ve školce, nebo doma s rodiči sami třídit. I když se občas nějaký odpadek zatoulal do jiného kontejneru, vše jsme společnými silami napravili a děti si to o to více budou pamatovat. Na závěr si děti zazpívaly písničku o třídění odpadu. Celkem se těchto workshopů zúčastnilo 90 dětí a 9 pedagogů.
ICM
21.04.2022
V úterý 19. dubna 2022 jsme zahájili další ročník projektu „Multikulturní svět kolem nás a dějiny 20. století“, který se zabývá národnostními menšinami a jejich kulturou, holocaustem, prevencí xenofobie a rasismu a hledá historické souvislosti dějů minulých a dnešních. Pozvání opět přijal bývalý ministr kultury pan Daniel Herman.
ICM
31.03.2022
Ve čtvrtek 24. března 2022 k nám zavítali dva zajímaví a vzácní hosté, novinář Tomáš Poláček a slavný kardiochirurg, profesor Jan Pirk. Tito dva na první pohled nesourodí přátelé se sešli nad společnou vášní pro běh, což vyústilo ve společnou účast na Tomášově prvním a páně Pirkově posledním maratonu v New Yorku v roce 2014. V loňském roce pak vyšel jejich bilanční knižní rozhovor „Srdcař v cílové rovince.“
ICM
23.03.2022
Od počátku letošního roku Informační centrum pro mládež již zrealizovalo v rámci celoročního enviromentálního projektu „Doma na zemi“ 10 workshopů pro 178 dětí a žáků mateřských a základních škol a 19 pedagogů.
ICM
10.03.2022
Národní soutěž školních časopisů a novin je připravena pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež. Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce se uskutečňuje již 16. ročník celostátní soutěže.
ICM

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue