Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Informační centrum pro mládež

Vás zvou na

vzdělávací a kulturní programy v rámci projektu

 

Multikulturní svět kolem nás a dějiny
 20. století 2024

 

Projekt zahrnuje vzdělávací, kulturní a volnočasové programy, jejichž témata souvisejí s multikulturní výchovou a aktivním občanstvím.  Jednotlivé programy mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat
a respektovat, vzdělávat se v oblasti našich moderních dějin a chápat historii a současnost v souvislostech.

 

Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.

 

Pojďme si povídat o rasismu

DATUM a ČAS: dle domluvy

DÉLKA: 90 minut

MÍSTO: u Vás ve školní třídě

CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ  (1 třída)

LEKTOR: Jan Čermák

 

 

ANOTACE:

 

Rasismus je v našem prostoru stále aktuální téma.  Je možné aby někdy vymizel, i když dokonce i ve všech fotbalových klubech probíhá kampaň proti němu? Kde vzniká? Jak nám škodí?

 

Co je vůbec rasismus a jak pojem rasa vlastně vznikl? Co je xenofobie? Co jsou předsudky?

 

Tyto otázky se pokusíme v diskuzi a formou workshopu s dětmi zodpovědět. Dětem bude ponechán prostor, aby se samy nad tématem zamyslely, probereme si důležité pojmy, zahrajeme si poučnou hru s názvem „Úžasné národy“ a podíváme se na problematiku „argumentačních faulů“, aby byli účastníci posíleni do budoucích diskuzí. Děti se dozví, že nenávistný komentář vypovídá jen a pouze o svém autorovi.

 

Program vhodný nejen do hodin občanské výchovy přináší dětem neobvyklý pohled na vlastní postoje, chování, ale i sebevědomí a sebehodnocení.

 

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue