9. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů.


 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE/ LISTOPAD 2019

 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2019

Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež.  Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce se uskutečňuje již  13. ročník soutěže. 

 

Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji (ICM Český Krumlov, ICM Prachatice, ICM Tábor) se v roce 2019 uskutečňuje Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů již podeváté.

 

Soutěžní kategorie

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně, 

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně, 

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně, 

* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií  - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií

* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol  - tvořené pouze studenty středních škol

*  Webové noviny a časopisy

* Oddílové – klubové časopisy

 

Cena partnerů 9. ročníku jihočeského krajského kola 13. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin.

 

V loňském roce se do 8.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo  v sedmi kategoriích

27 školních časopisů a novin z 24ti základních a středních škol Jihočeského kraje.  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s doprovodným programem se uskutečnilo v pátek 27. dubna 2018 v českobudějovickém kině Kotva pod záštitou náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, pana Mgr. Zdeňka Dvořáka. Členové redakcí zúčastněných časopisů se setkali se známým cestovatelem a novinářem, panem Tomášem Poláčkem, z úst pracovnice českobudějovického Eurocentra, paní Pavly Slípkové, se dozvěděli základní informace o evropské aktivitě pro mládež „Navrhni projekt“ a poté dostali malý filmový dárek, kterým byla projekce zcela nového českého přírodovědného dokumentárního filmu PLANETA ČESKO.

 

Uzávěrka přihlášek 9. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je dne 29. března 2019,

vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 26. dubna 2019  ve Studentském klubu Kampa, v areálu Zemědělské fakulty JČU v Českých Budějovicích.

 

Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva časopisy z každé kategorie.

 

9. ročník Jihočeského krajského kola 13. ročníku celorepublikové soutěže školních novin se uskutečňuje za podpory Jihočeského kraje.

 

za organizační štáb soutěže

Jan Čermák,

vedoucí projektového pracoviště Informační centrum pro mládež

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov

T.G.Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

tel.: 380 712 427, 739 363 374, e-mail:

icm@icmck.cz, www.icmck.cpdm.cz 

PŘIHLÁŠKA ZDE

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK