Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice AICM ČR

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM)  je neziskovou organizací založenou na bázi občanského sdružení.

AICM ČR byla registrována Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů dne 7. září 1999. Nejbližšími spolupracujícími partnery AICM ČR v oblasti podpory rozvoje Informačního systému pro mládež jsou zejména: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR .

Současnými členy AICM ČR jsou kromě fyzických osob také osoby právnické (většinou zřizovatelé jednotlivých Informačních center pro mládež v ČR).

Hlavním cílem činnosti AICM ČR je podpora systémového rozvoje Informačních center pro mládež v České republice. Podpora a pomoc při zakládání nových Informačních center pro mládež v ČR tzn. podávání prvotních informací a následná pomoc při dalších postupech.

Mezi další činnost AICM patří:

Prezentace AICM ČR a ICM ČR na výstavách a celostátních akcí způsobem modelového ICM s doprovodnými semináři - Programy Mládež EU, Profesní diagnostika, Eurodesk atd.

Příprava, realizace a organizování pro členy AICM školení v ČR podle modulu ERYICA , ale i stáže v zahraničí.

Vydávání a distribuce propagačních materiálů AICM.
Podávání projektů za účelem získání finančních prostředků s možností participace ostatních ICM ČR.

Web AICM: www.icmcr.cz

Měsíčník AICM

ÚNOR 2015

( B)
 

Tiskové zprávy AICM

Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice AICM podporuje systémový rozvoj informačních center pro mládež v České republice a pomáhá při zakládání nových ICM v ČR tzn. podává prvotní informace a následnou pomoc při dalších postupech.

Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR a veletrh EDUCA 2013 ke stažení zde

Veletrh práce Profesia days 2013 ke stažení zde

Zpravodaj AICM

Zpravodaj AICM listopad 2013 ke stažení zde

Zpravodaj AICM duben 2012 ke stažení zde

Zpravodaj AICM duben 2011 ke stažení zde

Zpravodaj AICM září 2012 ke stažení zde

Zpravodaj AICM červen 2013 ke stažení zde

Tiskové zprávy 2015

( B)
 


 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON