Workshop „KAM CO PATŘÍ?


DATUM: dle domluvy
ČAS: dle domluvy
ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ
MÍSTO: třída, ve vaší MŠ/ ZŠ
CÍLOVÁ SKUPINA: děti MŠ 3 – 6 let, žáci I. stupně ZŠ
KAPACITA: 1 školní třída
LEKTOR: Iva Sonnbergerová
OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: leden – prosinec
ANOTACE: Děti se dozví prostřednictvím interaktivního workshopu co je odpad, jak ho rozdělujeme, jak jej správně třídit, jeho zpracování a recyklace, co se s ním dál děje a co se z něj poté vyrábí. Dále se s dětmi zamyslíme nad tím, jak předcházet vzniku odpadu a kolik jsme schopni ho vyprodukovat. Jak je důležité odpad, který vytváříme třídit a to, třídit ho správně. Děti se také dozví co se s ním po vhození do kontejneru děje. Případně, jak je dál použit a zpracován, či jak je likvidován.Samotné třídění odpadu si prakticky vyzkouší prostřednictvím hry s názornou ukázkou kontejnerů, které se v jejich okolí nacházejí včetně sběrného dvora. Společně si také zazpíváme písničku o třídění odpadu a každé
z dětí obdrží pracovní list, který si ve školce/ škole, nebo za pomoci rodičů bude moci vypracovat a využít u toho své znalosti z workshopu „Kam co patří?“.


Workshop „VODA


DATUM: dle domluvy
ČAS: dle domluvy
ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ
MÍSTO: potok, rybník, vodní nádrž poblíž, zahrada, popřípadě třída ve vaší MŠ/ ZŠ
CÍLOVÁ SKUPINA: děti MŠ 3 – 6 let, žáci I. stupně ZŠ
KAPACITA: 1 školní třída
LEKTOR: Iva Sonnbergerová
OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: leden – prosinec
ANOTACE: Děti se interaktivní a hravou formou dozví o koloběhu vody. Jak vzniká déšť. O vodních tocích, vodních nádržích, rybnících, moři, ale také o kanalizaci a čištění vody. Jací živočichové žijí v jednotlivých vodách. Děti se budou moci pomocí lupy a mikroskopu podívat co vše například najdou ve vodě z řeky, kaluže, rybníka, kohoutku.Prostřednictvím pokusu se podívají na to, jak se vytvářejí mraky.Na závěr workshopu si s dětmi povíme, jak je důležité chránit vodu před znečištěním a jak lze šetřit pitnou vodou.


Workshop „LES


DATUM: dle domluvy
ČAS: dle domluvy
ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ
MÍSTO: les poblíž, zahrada, případně třída ve vaší MŠ/ ZŠ
CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ
KAPACITA: 1 školní třída
LEKTOR: Iva Sonnbergerová
OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: duben – říjen/ listopad
Dle aktuálního počasí, aby stromy měly listy.
ANOTACE: Účastníci workshopu se dozví více informací o tom, že les má také kromě produkční funkce, funkci klimatickou, vodohospodárnou, půdoochrannou, zdravotní a hygienickou, ale také rekreační. Děti se dozví něco málo o ekosystému a také kůrovci. Workshop bude přizpůsoben věku dětí a bude veden interaktivní formou, aby se děti mohly sami zapojovat do aktivit. Například si formou pokusu ukážeme, jakou les má funkci při zadržování vody v krajině.


Workshop „ZVÍŘATA


DATUM: dle domluvy
ČAS: dle domluvy
ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ
MÍSTO: louka nebo les poblíž, zahrada, případně třída ve vaší MŠ/ ZŠ
CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ
KAPACITA: 1 školní třída
LEKTOR: Iva Sonnbergerová
OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU:  leden – prosinec
ANOTACE: Divoká zvířata: Jaká zvířata můžeme potkat v lese, ve vodě, na louce? Představíme zvířata, která se vyskytují především v našem okolí a regionu.V interaktivním workshopu se děti dozví jaká zvířata mohou potkat a zahlédnout ve svém okolí. Která zvířata jsou vzácná, chráněná, nebo dokonce ohrožená.Dozvědí se kde jaké zvíře žije, čím se živí, jak přichází na svět atd.Pokud se workshop uskuteční venku, děti si vyzkoušejí odlití stop zvířat, pozorování života ve vodě na louce (např. chrostíků, vodoměrek, brouků, hmyzu…).Formou hry se na chvíli stanou ptáčky. A dozvědí se, jak zvířatům pomáhat v jednotlivých ročních obdobích, jak je chránit a jak se pohybovat v přírodě, aby nějaké zvíře zahlédly a mohly je pozorovat.


Workshop „LOUKA


DATUM: dle domluvy
ČAS: dle domluvy
ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90  a více minut pro žáky ZŠ, dle domluvy
MÍSTO: louka poblíž, zahrada, případně třída ve vaší MŠ/ ZŠ
CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ
KAPACITA: 1 školní třída
LEKTOR: Iva Sonnbergerová
OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: květen - září
ANOTACE: Hravou a zážitkovou formou se děti dozví jaké máme louky. Co na jednotlivých loukách můžeme najít za rostliny, jaká zvířata a živočichy tam můžeme pozorovat. K čemu je louka užitečná a důležitá v celém ekosystému….Prostřednictvím hry si ukážeme, jak si motýli hledají partnery, tu pravou rostlinu pro nakladení vajíček a celý vývoj motýla od vajíčka opět po vylíhnutého motýla.


Workshop „TVOŘÍME Z ODPADU“


DATUM: dle domluvy
ČAS: dle domluvy
ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90  a více minut pro žáky ZŠ, dle domluvy
MÍSTO: třída ve vaší MŠ/ ZŠ
CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ
KAPACITA: 1 školní třída
LEKTOR: Iva Sonnbergerová
OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: leden – prosinec
ANOTACE: Děti si v rámci této aktivity budou moci vyrobit několik výrobků z vymytých odpadků, které by jinak skončily na skládce. V lepším případě v kontejnerech na tříděný odpad.Dozví se a názorně si vyzkoušejí, jak zabavit sami sebe a přitom mile překvapit například maminku vlastnoručně vyrobeným dárkem za téměř nulovou finanční položku. Dále bude dětem názorně ukázáno, že
i odpad může ještě sloužit dál a může dělat radost a parádu.


Workshop „HOKUS,POKUS, FYZIKÁLNÍ FOKUS


 DATUM: dle domluvy
ČAS: dle domluvy
ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 a více minut pro žáky ZŠ, dle domluvy
MÍSTO: třída ve vaší MŠ/ ZŠ
CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ
KAPACITA: 1 školní třída
LEKTOR: Iva Sonnbergerová
OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: leden – prosinec
ANOTACE: Vzhledem k tomu, že fyzika je všude kolem nás a ani příroda se bez ní neobejde, budou si moci děti opět hravou, zážitkovou a interaktivní formou vyzkoušet vybrané fyzikální pokusy. Děti se dozví, že se s fyzikou v podstatě „na každém kroku“ denně setkávají a co vše se bez ní neobejde. K čemu je důležitá v přírodě a jak funguje například u rostlin, živočichů atd. Vše si budou moci osobně vyzkoušet.


 


Program „KLIMATICKÁ HRA- ÚNIKOVKA


DATUM: dle domluvy
ČAS: dle domluvy
ČASOVÁ DOTACE PROGRAMU: cca 150 minut
MÍSTO: třída ve vaší ZŠ
CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ
KAPACITA: 1 školní třída
LEKTOR: Iva Sonnbergerová
OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI PROGRAMU: leden – prosinec
ANOTACE: Novinkou a zároveň i pilotním programem, který chceme v rámci celoročního projektu „Doma na Zemi“ nabídnout pro žáky II. stupně ZŠ, je úplně nová forma aktivity, kterou je úniková hra. Tato hra je vhodná i do třídy. Žáci dostanou před únikovou hrou podklady pro prostudování a nastudování, případně téma „klima“mohou probrat se svým pedagogem (dle domluvy), aby byli na tuto hru vědomostně připraveni. Pak již v den realizace hry bude zapotřebí, aby se žáci rozdělili do skupin a šli do hry s tím, že si ji chtějí užít a dojít do cíle.


 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue