Mládež v Evropské uniiPublikace Erasmus+: Praktický průvodce pro vedení škol v AJ

web MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/erasmus-prakticky-pruvodce-pro-vedeni-skol?lang=1&ref=m&source=email

v ostatních jazycích

web EU: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d7d8c4f-13c0-11e9-81b4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-84845231ERASMUS+

- vše o mezinárodních výměnách mládeže, dobrovolnictví v rámci Evropy, spolupráci škol v zahraničí, mobilitě osob ad. v rámci programu ERASMUS+

Evropský portál pro mládež

- vše o cestování, pracovních příležitostech, dobrovolné činnosti a aktualitách v rámci EU

EURODESK

- evropská informační síť, která působí ve 30 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím. V kanceláři českokrumlovského Informačního centra pro mládež mají zájemci možnost připojit se na tuto síť a spomocí pracovníka ICM vyhledávat potřebné informace.

Poskytuje evropské informace týkající se: evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží, aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví, kontaktu na zahraniční organizace, obecných  informací o EU.


Cestování po Evropě

Dům zahraniční spolupráce

Kvízy a hry pro školáky o Evropě

Evropský parlament

Europe direct České Budějovice

Evropský sociální fond v ČR

Europa - portál EU

-
oficiální internetové stránky Evropské unie. Portál je dobrým výchozím bodem, hledáte-li informace o EU či služby, jež poskytuje, a potřebujete se zorientovat na velkém množství stránek, které tento portál obsahuje.

Euroskop

Fondy EU

Euractiv

Ekolist - EU a životní prostředí

Eur-lex - přístup k právu EU


 

Aktualizace:   24.1.2024

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue