14. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů.

Tisková informace

19. února 2024

Národní soutěž školních časopisů a novin je připravena pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních,

studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež.

Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ČR. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce proběhne již 18. ročník celostátní

soutěže.

Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro

mládež v Jihočeském kraji se v roce 2024 uskuteční čtrnácté jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů.

Soutěžní kategorie

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně,

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně,

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně,

* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií

* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol

* Webové noviny a časopisy

* Oddílové – klubové časopisy

V loňském roce se do 13. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo ve šesti kategoriích 32

školních časopisů a novin ze 31 základních a středních škol Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

s doprovodným programem se uskutečnilo v pátek 19. května 2023 ve Studentském klubu Kampa v areálu Zemědělské fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod záštitou náměstka hejtmana Jihočeského kraje, pana Mgr. Pavla Klímy.

Uzávěrka přihlášek 14. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je stanovena na den

12. dubna 2024, vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 17. května 2024 ve Studentském klubu Kampa, v areálu

Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích.

Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva

časopisy z každé kategorie.

14. ročník Jihočeského krajského kola 18. ročníku celorepublikové soutěže školních novin probíhá za

podpory Jihočeského kraje, města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

za organizační štáb soutěže

Jan Čermák,

vedoucí projektového pracoviště Informační centrum pro mládež

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov

T.G.Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

tel.: 739 363 374

e-mail: icm@icmck.cz, www.icmck.cpdm.cz

PŘIHLÁŠKA

18. ročník celorepublikové soutěže školních časopisů a novin

14. ročník Jihočeského krajského kola

V letošním ročníku pro přihlášení prosím opět využijte webový formulář, který naleznete zde:

https://skolnicasopisroku.askcr.cz/

Vaše přihlášky budou tím pádem viditelné i pro pořadatele celorepublikového kola a v případě Vašeho postupu

zjednoduší předání informací mezi pořadateli.

Kam poslat časopisy

Alespoň dvě čísla z období školního roku 2023 / 2024 zašlete nejpozději do 12. dubna 2024 na adresu:

Informační centrum pro mládež

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.

T.G.Masaryka 114

381 01 Český Krumlov

Kontaktní osoba:

Jan Čermák

vedoucí projektového pracoviště Informační centrum pro mládež

tel.: 388 402 926, 739 363 374, e-mail: icm@icmck.cz


 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue