Poruchy příjmu potravy

07.12.2020,  ICM  

V úterý 24. listopadu jsme opět navázali na spolupráci s dětským domovem v Horní Plané, kterou nemůžeme jinak, než chválit a dorazili jsme tentokrát s Jiřím Gabrielem Kučerou z prachatické společnosti KreBul, o.p.s., aby zde provedl semináře na téma rizik nevhodného stravování a nemocí, které z něj plynou.

Děti opět dorazily ve dvou skupinách podle věku, jedna byla školní, druhá přímo z domova. Dohromady se zúčastnilo 30 dětí a 2 vychovatelé a pedagogové.

Pro obě skupiny byl půl druhé hodiny trvající program totožný – seznámit účastníky s těmi nejběžnějšími poruchami stravování, jako jsou anorexie, bulimie a přejídání. Řeč přišla ale i na ty okrajové, které se ovšem také mohou vyskytnout.

Lektor na to šel prezentací, ve které představil honbu za ideálem krásy a měnícími se trendy v historii. Důraz byl kladen zejména na sebeúctu, hledání svého místa ve světě a umění ze svých nedostatků udělat přednosti.

Děti následně dostaly pracovní listy a ve skupinách vyhledávaly a tvořily odpovědi o dalších zajímavých aspektech nemocí vycházejících z lidské psychiky a duševní nerovnováhy.

Děti si odnesly zajímavé poznatky a varování, společně s lektorem a pedagogickými pracovníky jsme také vytipovali případné rizikové chování a sklony u některých účastníků, zpětnou vazbu od pracovníků dětského domova hodnotíme velmi kladně.

Semináře byly uskutečněny v rámci projektu Zdravý životní styl 2020, který podpořili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.
 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

 
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.