Filmový festival JEDEN SVĚT opět v Českém Krumlově

07.03.2017,  Václava Šnokhousová, koordinátorka festivalu a Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s.  

Vážení příznivci filmového festivalu Jeden svět, také letos v březnu se uskuteční v Českém Krumlově regionální filmový festival JEDEN SVĚT. V roce 2017 přivítáme v našem městě festival v řadě za sebou již posedmé, celkově pak poosmé. Jednotlivé ročníky festivalu se vždy snažily upozornit na nosná témata v oblasti lidských práv, která zásadně ovlivňují naší dobu. V loňském roce to například bylo téma „hledání domova“. Letos je hlavním tématem „umění spolupráce“.

Proč takové téma?…Zdá se, jako by dnešní společnost ztrácela tolik potřebnou schopnost spolupracovat. V době populistické rétoriky, negativních diskusí na sociálních sítích a záplavy negativních zpráv je spolupráce pozitivní cestou, jak reagovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot. Příklady spolupráce, anebo naopak její absence, tak budou procházet napříč programem festivalu.

Regionální festival se v Českém Krumlově uskuteční od 13. do 18. března 2017 a tradičně je složen z promítání pro školy, která se budou odehrávat v nízkoprahovém klubu Bouda, v hlavním sále městského divadla a v přednáškovém sál krumlovského gymnázia. Veřejné projekce se budou uskutečňovat v divadelním sále krumlovského městského divadla od čtvrtka 16. do soboty 18. března 2017.

Právě přehled veřejných filmových projekcí si Vám dovolujeme zaslat v příloze této zprávy.

Další informace o regionálním festivalu Jeden svět Český Krumlov 2017 naleznete předvším na těchto webcech:

https://www.jedensvet.cz/2017/cesky-krumlov a http://www.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=219

Za organizační tým FF Jeden svět Český Krumlov se na setkání s Vámi těší

Václava Šnokhousová, hlavní koordinátorka regionálního festivalu
a
Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM Český Krumlov
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha