I v letošním roce pokračujeme celoročním enviromentálním projektem „Doma na zemi“

08.03.2023,  ICM  

Informační centrum pro mládež, projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov již třetím rokem pokračuje v úspěšném celoročním enviromentálním projektu „Doma na zemi“. O tento projekt je ze strany MŠ a ZŠ především z Českého Krumlova a Českokrumlovska velký zájem. Ovšem tento projekt opět i v tomto roce přesáhne hranice regionu a zavítá například do Brna, Humpolce a Prostějova.

Pro rok 2023 jsou naplánovány jednotlivé workshopy s touto tématikou: třídění odpadu, voda, les, louka, hospodářská a divoká zvířata, tvoření z odpadu. Pro letní a příměstské tábory, které bude v období letních prázdnin realizovat CPDM, o.p.s. je pro účastníky připravena „Procházka krajinou“. Nově jsme připravili fyzikální pokusy pro školky a I. stupeň základních škol. Dále pak klimatickou únikovou hru pro II. stupeň ZŠ. Takže se všichni zájemci o workshopy a účastníci letních pobytů mají na co těšit.

Jednotlivé workshopy jsou realizovány interaktivní, zábavnou a hravou formou, kdy se děti něco dozví, ale zároveň si mohou některé věci vyzkoušet sami, nebo v menších skupinkách. U dětí tento projekt rozvíjí zvídavost a zájem o dění kolem nich, spolupráci, zamyšlení se nad daným tématem a také tvořivost a jemnou motoriku.

Od počátku roku jsme zrealizovali již 10 workshopů a to v Základní škole Kaplická a Linecká v Českém Krumlově a také v mateřské škole Za Soudem, která je též v Českém Krumlově.
Těchto workshopů se i přes větší nemocnost v jednotlivých třídách účastnilo celkem 149 dětí a 13 pedagogických pracovníků.
Prozatím se realizují workshopy jako například „Kam co patří?“ (třídění odpadu), nebo „Hokus pokus, fyzikální fokus“ (fyzikální pokusy), které lze realizovat i v zimním období ve třídě.
Jakmile se oteplí, vyrazíme s jednotlivými workshopy do přírody. Minimálně do školních zahrad, nebo městských parků.


Workshopy v rámci celoročního projektu „Doma na Zemi“ finančně podpořili město Český Krumlov, Jihočeský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue