Informační centrum pro mládež Český Krumlov v říjnu opravdu nezahálelo

02.11.2021,  ICM  

Od počátku října Informační centrum pro mládež realizovalo, nebo se účastnilo jedné aktivity za druhou. Hned v pondělí 4. října jsme navštívili ZŠ Komenského 1326 v Pelhřimově, kde jsme realizovali dva 90 minutové workshopy na téma „Les“. Tento interaktivní workshop se mladším i starším dětem líbil. Děti se dozvěděly kromě jiného, jak je les důležitý pro zadržování vody a osobně si to i vyzkoušely. Workshopů se účastnilo celkem 40 dětí a 11 pedagogů.

Druhý den, v úterý 5. října, jsme pokračovali opět ve stejné pelhřimovské škole s workshopem „Kam co patří?“, který hravou formou dětem ukázal, jak je důležité třídit odpad a kolik ho je, když se netřídí. Workshop byl určen 16 menším dětem z 1. – 5. třídy a 6 pedagogům.
Následoval workshop pro 17 starších žáků 6. – 9. tříd a 6 pedagogů, tentokrát na téma „Nelátkové závislosti“. Hravou formou žáci získávali informace o jednotlivých závislostech, jejich příčinnách a následně též o pomoci, kterou se lze závislosti zbavit.

V sobotu 9. jsme opět navštívili Kraj Vysočina. Tentokrát naše dva workshopy byly určeny dětem z Dětského domova v Humpolci. První workshop na téma „Nelátkové zaávislosti“ absolvovaly mladí lidé ve věku cca 12 – 20 let. Účastníci byli velmi otevření a sdílní, do jednotlivých částí workshopu se velmi aktivně zapojovali. Závěrečné hodnocení 15 mladých lidí bylo velmi milé a překvapující.
Následoval workshop pro menší děti z MŠ a I. třídy na téma „Zvířata“. Děti si mohly prohlédnout například živé žížaly, slimáka, šneka či chrobáka. Dozvěděly se, jak se v přírodě chovat, aby nějaké zvíře spatřili. Jaká zvířata u nás žijí a kde. Zahrály si hry na zvířata. Mohly pozorovat kůrovce pod mikroskopem. I když to bylo 9 malých neposedů, workshop si užili a hezky ho hodnotili. Stejně tak i dvě paní vychovatelky.

Program dvoudenního pobytu ve Střelských Hošticích v Plzeňském kraji jsme 11. a 12. října připravili pro studenty prvních ročníků Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově, obor kuchař-číšník a prodavač. Vzdělávací pobyt se uskutečnil v rámci projektu školy „Spolu po Covidu“. Pro 22 učňů a 3 pedagogy byl připraven různorodý program se záměrem získat další informace, větší přehled a poznat své spolužáky z jiného pohledu. Pro studenty krom kooperačních aktivit byly připraveny programy s informacemi vztahujícími se např. k enviromentální tématice, poruchám příjmu potravy, nelátkovým závislostem, kyberšikaně, programu EU Erasmus+ a možnostem jeho využití ad.
Podobný program na stejném místě pak absolvovalo ještě 18 učnů stejné školy z oborů klempíř, truhlář, zedník a 4 pedagogové v termínu 20. – 21. října.


Ve čtvrtek 14. října se pracovníci ICM zúčastnili 14. ročníku konference o multikultuře „Volary a pochod smrti“. Zde jsme získali zajímavé informace i nové kontakty k tomuto tématu, které se budeme snažit využít i do našich multikulturních aktivit, které již několik let realizujeme.

V pondělí 18. října jsme se s klienty Střediska výchovné péče Spirála sešli ve 14:30 hodin na Špičáku v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ . Zde jsme si rozdali rukavice a pytle na odpadky, které nám poskytl Městský úřad Český Krumlov – Odbor životního prostředí a vydali jsme se pěšky na lov odpadků. Ze Špičáku jsme šli nahoru směr Vyšný, kde jsme před kolejemi uhli vlevo za garážemi a „Berkáčem“ sešli dolů ke Gymnáziu a odtud jsme se vraceli zpět do areálu CPDM, o.p.s. Fialkovou ulicí. Musíme velmi pochválit všechny účastníky této akce, neb za dvě hodiny sesbírali neskutečné množství odpadu, které jsme našli a na třech sběrných místech zanechali. Velké díky patří i pracovníkům SVP Spirála, kteří se do této akce zapojili s námi. Po odvedené práci všechny účastníky čekala zasloužená odměna v podobě opékání buřtů na zahradě CPDM. Vzhledem k nádhernému podzimnímu počasí byla tato závěrečná tečka za akcí téměř dokonalá. Odpad odvezly služby města Český Krumlov tam, kam odpad patří (na skládku). Akce se zúčastnilo 5 dětí a 4 dospělí.

V úterý 19. se ICM Český Krumlov účastnilo akce „Burza škol“, která se konala ve Sportovní škole v Českém Krumlově. I přes to, že nejsme škola naše Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. a jeho jednotlivá projektová pracoviště nabízejí mnoho zajímavých vzdělávacích i volnočasových aktivit pro mladé lidi i pedagogy. Jsme rádi, že jsme své možnosti mohli nabídnout zájemcům, kteří Burzu škol navštívili a že jich nebylo zrovna málo. Děkujeme organizátorům za krásně připravenou akci s příjemnou atmosférou.

A poslední akcí v měsíci říjnu bylo „Tvoření z odpadu“ v MŠ za Soudem v Českém Krumlově, které se uskutečnilo v úterý 26. října pro celkem 24 dětí a 2 pedagogy.
Děti si mohly prohlédnout zlomek věcí, které se dají vyrobit z běžného, ale čistého odpadu.
Sami si zkusily vyrobit kasičky z kelímků od jogurtů.
Děti i pani učitelky byly moc šikovné a tak si děti v příjemné atmosféře ze třídy Želviček i děti z Rybiček vyrobily nádherné kasičky. Každé z dětí si svou kasičku mohlo odnést domů.Workshopy „Les“, „Kam co patří?“, „Zvířata“ „ Tvoření z odpadu“, „Ukliďmě svět, ukliďme Česko“ a „Nelátkové závislosti“ byly uskutečněny v rámci celoročních vzdělávacích projektů „Zdravý životní styl 2021“ a „Doma na Zemi“, které podpořili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

 
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.