Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Informační centrum pro mládež
Vás zvou na
vzdělávací a kulturní programy v rámci projektu


 

Multikulturní svět kolem nás 2019

Projekt zahrnuje vzdělávací, kulturní a volnočasové programy, jejichž témata souvisí s multikulturní výchovou a aktivním občanstvím.  Jednotlivé programy mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat
a respektovat.
Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA!

PODZIM

Seminář o organizaci Člověk v tísni

 

DATUM: úterý 30. října 2019

ČAS: 8:30 – 10:00, 10:30 – 12:00

MÍSTO: NZDM Bouda, T.G. Masaryka 114 (Špičák)

CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ

(kapacita 50 osob)

LEKTOR: Adriana Černá, manažerka v projektu ČvT

 

 

ANOTACE: Přednáška a beseda o největší české neziskové organizaci Člověk v tísni, která pomáhá lidem po celém světě v těžkých životních podmínkách, vzniklých například následkem živelných pohrom či válek.

Probereme vznik organizace, jednotlivé projekty, migrační politiku a další zajímavá témata jako je například známý filmový dokumentární festival Jeden svět o lidských právech.


Dále lektorka povypráví o vlastním působení a zkušenosti v organizaci, kde působí již řadu let, a kde si vyzkoušela několik různých pozic. Nyní působí jako manažerka komunikace na sociálních sítích, může se tedy podělit i se svými zážitky s tzv. „hatespeech“, tedy řešení nenávistných komentářů způsobených internetovou anonymitou.

 

 

Beseda s Do Thu Trang „ASI JATKA“

 

DATUM: pátek  4. října 2019

ČAS: 8:30 – 10:00 , 10:30 – 12:00 + večerní beseda pro veřejnost 18:00

MÍSTO: školní besedy v NZDM Bouda, T.G. Masaryka 114 (Špičák), večerní beseda Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)

CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ
a studenty SŠ (kapacita 40 osob)

LEKTOR: blogerka a happiness managerka Do Thu Trang

 

ANOTACE: Přednáška a beseda s Do Thu Trang, která se na svém blogu asijatka.cz zabývá zajímavými aspekty česko-vietnamského soužití, které doplňuje trefnými a vtipnými postřehy. Za svou činnost obdržela cenu Novinářská křepelka, nominaci na prestižní knižní cenu Magnesia litera a zasedá například v porotě internetové ceny Křišťálová lupa.

 

Jací jsou Vietnamci, žijící v naší zemi již druhou či třetí generaci? Kromě vzhledu mezi námi není rozdílu. Ale možná přeci…

S čím se setkávají v návaznosti na své kořeny, co jejich rodiče, na jaká klišé narážeji? To vše se dozvíme právě při  besedě s Do Thu Trang.

 

Workshop s knihou „Pohrátky“ - autorské čtení / beseda o tom, jak vzniká kniha / tvořivá dílna s knihou „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka“

 

DATUM: 18. října 2019

ČAS:  8:00 – 9:30; 10:00 – 11:30

MÍSTO: přímo u Vás ve školce/škole ve větší třídě nebo v NZDM Bouda (upřesněte požadavek v přihlášce)

DOTACE PROGRAMU: 90 minut

KAPACITA: 1 třída

CÍLOVÁ SKUPINA: děti z MŠ (3–5 let), žáci I. Stupně ZŠ
(1. – 5. třída)

 

 

O KNIZE:
Třináct pohádkových příběhů vás zavede na různá místa naší překrásné a pestré planety Země. Průvodcem vám bude kouzelný pavouček Vincek, jehož velkým snem je objevovat
a poznávat.

Příběhy jsou velmi různorodé, něco je však přece jen všechny spojuje – hrátky se slovíčky, zvukomalebnost, poznávání zvuků, slov a vět
z různých jazyků, láska ke všemu a všem.

 

Cílem knihy je přivést ke spolupráci malé a velké. Hrát si se slovy, jazykem, příběhy. Učit se naslouchat, komunikovat, společně tvořit. Podpořit vědomí vlastní kultury a tradic. Rozvíjet cit pro jazyk – jak mateřský, tak i jazyky cizí, stejně jako vést k otevřenosti, vnímavosti
a radosti z poznávání ostatních kultur. Dát prostor rozvoji dílčích učebních dovedností
a environmentální výchově. Přiblížit hodnoty jako tolerance, solidarita, humanismus. Podpořit v dětech i dospělých hravost, porozumění
a tvořivý přístup nejen k jazykům.

 

 

ANOTACE: Obsahem workshopu je interaktivní představení knížky „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka“. Společně je prolistujeme a povíme si stručně o tom, jak vznikly, kdo se
na nich podílel a o čem jsou. Scénicky přečteme vybranou ukázku a další ukázku ztvárníme poloimprovizačním minidivadýlkem, do kterého všechny přítomné zapojíme. Na tuto první část navážeme tvořivou dílnou (výtvarnou, pohybovou, jazykovou, rytmickou, hudební - dle zájmu skupiny) související s předchozím tématem příběhu.

 

LEKTOŘI:  autorka knih Pavla (Soletka) Krátká a ilustrátorka Marie Snášelová Štorková

 

 

Workshopy s Židovským muzeem Praha
DATUM: čtvrtek 14. listopadu 2019

ČASY: 8:00 – 10:00 a 10:30 – 12:30

MÍSTO: přímo u Vás ve škole ve větší třídě nebo v NZDM Bouda (upřesněte požadavek v přihlášce)

CÍLOVÁ SKUPINA: 2. stupeň ZŠ, spíše vyšší ročníky

KAPACITA: 1 třída

LEKTOR: lektor Židovského muzea

HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 2 hodiny

 

 

Výběr z následujících témat dle Vašeho přání:

 

1. Dobrodruhy proti své vůli

Workshop je založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, Joanie Holzer Schirm. Účastníci programu se seznámí s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se budou zamýšlet nad nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších
i současných států. Cílem programu je na příkladu židovských uprchlíků přinést kritický pohled na dnes tolik diskutované téma migrace.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

 2. Nevítaní cizinci

Žáci se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskuzi, seznámí s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čech a Moravy za 2. světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce, ve kterých se žáci a studenti snaží s využitím nabytých informací a s využitím vlastní fantazie popsat životní příběh některé z vybraných postav.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

3. Ghetto Lodž

Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky Židů. Účastníci pracují
v 5 skupinách. Každý tým samostatně studuje jednu z 5 oblastí života židů. Mladí lidé mají
k dispozici texty, obrazový materiál a tématické předměty (judaika). Na konci programu každá badatelská skupina prezentuje své téma ostatním.

Témata: Běh života, Židovská kuchyně, Šabat, Židovská svatba, Pesach

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.


Promítání filmu a beseda se Stanislavem Motlem


DATUM:
čtvrtek 21. listopadu 2019

ČAS: 10:30 – 12:00 (II. stupeň ZŠ), 13:00 – 14:30 (SŠ) + večerní beseda pro veřejnost 18:00

MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)

CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ (kapacita 40 osob)

LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

 

 

ANOTACE: Promítání filmu s následnou besedou s jeho autorem Stanislavem Motlem  určené školním kolektivům. Na výběr bude z těchto tří filmů vztahujících se k aktuálním výročím:

 

DEVĚT ZTRACENÝCH

Slýchali jsme to celá desetiletí: Sedmnáctý listopad 1939, razie německých nacistů proti studentům, více než tisíc mladých lidí odvlečených do koncentračního tábora, devět popravených studentských vůdců. Méně, spíše vůbec ne, se hovořilo o tom, kdo ale byli ti popravení. A proč zrovna je čekala smrt. Byla to náhoda? Anebo předem promyšlená pomsta? A co se stalo s ostatky popravených.

Příběh plný dohadů a  záhad… Stopáž / 17 minut.

PEKLO POD ŠPANĚLSKÝM NEBEMByla to válka před válkou. Válka, která je u nás už takřka zapomenutá. To když Španělská republika musela v letech 1936 – 1939 čelit vzpouře proti legální vládě, vzpouře, do jejíhož čela se postavil pozdější diktátor  Francisco Franco. Zatímco po boku vzbouřenců bojovali vojáci  nacistického Německa a fašistické Itálie, kteří se tu vlastně už připravovali na příští celosvětový válečný konflikt, španělské republikány nikdo nepodpořil.  Proto se sem začali postupně sjíždět bojovníci  z více než  50 zemí. Mezi nimi také  Čechoslováci. Muži, ale také ženy. Bylo jich více než dva tisíce. Několik set jich v krvavých bojích zahynulo. 

Stanislav Motl se před několika lety vydal do Španělska, aby po těchto zapomenutých, tolik odvážných lidech, pátral. Aby pátral po jejich stopách, po jejich hrobech. Výsledkem se stala jeho kniha Peklo pod španělským nebem (Čechoslováci ve španělské občanské válce 1936-1939). Na motivy této knihy, která podrobně mapuje několik konkrétních osudů československých příslušníků mezinárodních brigád, natočil pak stejnojmenný 50minutový dokumentární film. Projekce tohoto filmu, zatím jediného tohoto druhu v České republice,  bude i součásti přednášky.

 

CESTA DO REBELOVY DUŠE
Byla to vzpoura, která vešla do učebnic. Jak se u nás měnily politické režimy, měnil se i pohled na toto povstání. Povstání vojáků z rumburské posádky, kteří se na sklonku první světové války postavili proti svým velitelům. Za dlouhá desetiletí, která od rumburské vzpoury uplynula, se tato událost postupně stala pouhým heslem ve slovníku. Postupně se zapomínalo na osudy lidí, kteří se tehdy vzbouřili. Zapomínalo se i na jednoho z hlavních vůdců povstání. Na rebela s duší básníka. Na  Stanka Vodičku.

Stopáž: 17 minut.

 

Večerní promítání a beseda pro veřejnost – Peklo pod španělským nebemDATUM: čtvrtek 21. listopadu 2019
ČAS: 18:00 hodin

MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: dospělí – veřejnost (kapacita 40 osob)

LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

 

Vstup zdarma! Vzhledem k omezenému počtu míst pro večerní projekci budou upřednostněni ti, kteří se prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz, nebo mobilu: 739 363 374 nahlásí.

 

 

 

Výstavy: „Nepřemožená“ a „Sliby versus realita“DATUM:
v termínu 1. 11. – 29.11. bude výstava instalována v prostorách Městského úřadu, Kaplická 439.

Pro školy bude k dispozici od 1. 10. do 31. 10. v trvání dle domluvy

 

PARAMETRY: 28 panelů (16 panelů 50 x 95cm a 12 plakátů 60 x 81cm)

 

V případě zájmu o umístění výstavy prosíme o individuální rezervaci e-mailem nebo telefonicky, nepoužívejte prosím přihlášku na poslední stránce. Je možné zapůjčit obě výstavy najednou, neboť nezaberou moc místa nebo i jen jednu z nich dle Vašeho výběru.

 


ANOTACE:

 

Nepřemožená

 

Každý rok si 27. června v Den památky obětí komunistického režimu výročí popravy Milady Horákové. Tato politička se stala obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů, které probíhaly v 50. letech. Celkem bylo mezi lety 1948
a 1989 popraveno 241 politických vězňů. Kreslený příběh o životních osudech doktorky Milady Horákové byl poprvé publikován v USA v roce 1951. První české vydání vyšlo v rámci projektu Příběhy bezpráví v červnu 2010 a nyní je pro Vás připraveno jako putovní výstava.

 

Sliby versus realita

 

Propaganda vždy byla důležitým nástrojem nedemokratických režimů, nejinak tomu bylo v případě komunistického Československa mezi lety 1948 a 1989. Výstava přináší na deseti plakátech výstižné srovnání někdejších propagandistických příslibů lepší budoucnosti a následné reality. Barevné socialistické plakáty s budovatelskými hesly kontrastují s dobovými černobílými fotografiemi významných českých fotografů (Karla Cudlína, Lubomíra Kotka, Dany Kyndrové, Jana Šibíka, Jindřicha Štreita a dalších).

 

Filmový minifestival
 

DATUM, ČAS A MÍSTO: dle dohody na Vaší škole

CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ

 

Po projekci filmu proběhne beseda a soutěžní kvíz na dané téma.

 

Výběr z filmů:

 

Na jakých dětech záleží

Zajímají se romští rodiče o vzdělání svých dětí? Je začlenění romských dětí do běžných škol reálné? Jak se inkluze týká romských žáků a žákyň a jak se proinkluzivní principy rozvíjejí v sociálně vyloučených lokalitách? S čím se romské děti setkávají? Čemu musí čelit jejich rodiče? Snímek zachycuje zkušenosti konkrétních rodičů i jejich dětí s šikanou i podceňováním na některých českých školách, věnuje se tématu segregovaného školství a jeho vlivu na další budoucnost romských dětí. Současně ukazuje na příkladu jedné z britských škol, kam řada romských dětí z Česka i Slovenska po odchodu z vlasti chodí, jak může otevřené prostředí situaci a motivaci dětí změnit. Ty jsou v nové škole často úspěšné a mnoho z nich plánuje návazné studium. / 52 minut.

 

U tohoto filmu je možné dle termínu a Vašeho zájmu dohodnout i besedu s tvůrci.

 

 

A dále filmy z databáze filmového festivalu o lidských právech Jeden svět a jeho iniciativy promitejity.cz:

 

THULETUVALU

 

Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní stát. Místa od sebe vzdálená více než jedenáct tisíc kilometrů jsou však dnes osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Zatímco se experti dohadují, jak změně klimatu zabránit, obyvatelé Thule a Tuvalu čelí už dnes jejím nezvratným dopadům v každodenním životě. Dokument zblízka sleduje osudy několika místních rodin, které si uvědomují, že jejich tradiční způsob života a obživy spěje rychlostí tajícího ledu ke změně. / 96 minut

 

 

FILM JAKO BRNO

 

Prvního května loňského roku se v Brně konal každoroční pochod neonacistů. Jako reakce na něj vznikla iniciativa BRNO Blokuje, neformální seskupení lidí, které spojil dohromady cíl nenásilně trasu pochodu zablokovat. Dokumentarista Vít Klusák a šest jeho studentů a studentek z pražské FAMU natočili různé aspekty onoho dne. Klusák se zaměřil na televizního reportéra, pro kterého „bez konfliktu není reportáž“. Jan Strejcovský portrétoval neonacisty, zatímco Kristýna Bartošová se zaměřila na blokádníky. V příspěvku Romové nechává Robin Kvapil zaznít anonymní ostře xenofobní dopis adresovaný ředitelce Romského muzea. Lukáš Senft se věnoval policistům, Natálie Císařovská se od pochodu posunula a zachytila prvomájové akce politických stran. Ještě dále se vydal Andran Abramjan, který se k prvomájovým událostem vyjádřil pomocí zvířat v ZOO.

 

SAKAWA

 

Tři mladí lidé z Ghany si založili netradiční živnost. Z naivních uživatelů internetu z Ameriky a Evropy lákají na seznamkových portálech peníze.

Kdo jsou lidé, kteří odesílají e-maily s oznámením, že jste vyhráli v loterii, a kdo se doopravdy skrývá za profily vnadných žen na internetových seznamkách? Režisér snímku se vydal do Ghany, kde si tímto způsobem přivydělávají celé komunity. Ve svém úsilí si dopomáhají všemi dostupnými prostředky – napodobováním ženského hlasu po telefonu i zapojením kouzelníků, černé magie a voodoo. Zábavný i velmi osobní dokument sleduje snahu několika postav vymanit se z chudoby tím, že lidem z bohatých zemí zprostředkovávají jejich nenaplněné touhy.

 

 

Projekt „Multikulturní svět kolem nás 2019“ je podpořen  finančními prostředky  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihočeského kraje a města Český Krumlov.

 

 JARO

Workshop s knihou „Pohrátky“ - autorské čtení / beseda o tom, jak vzniká kniha / tvořivá dílna s knihou „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka“DATUM:
čtvrtek 11. dubna 2019, akce již proběhla!
ČAS:  8:00 – 9:30; 10:00 – 11:30, navíc individuálně dle zájmu v NZDM Bouda také 13:00 – 14:30, rezervováno vše !
MÍSTO: přímo u Vás ve školce/škole ve větší třídě nebo v NZDM Bouda (upřesněte požadavek v přihlášce)
DOTACE PROGRAMU: 90 minut
KAPACITA: 1 třída
CÍLOVÁ SKUPINA: děti z MŠ (3–5 let), žáci I. Stupně ZŠ (1. – 5. třída

O KNIZE:
Třináct pohádkových příběhů vás zavede na různá místa naší překrásné a pestré planety Země. Průvodcem vám bude kouzelný pavouček Vincek, jehož velkým snem je objevovat
a poznávat.
Příběhy jsou velmi různorodé, něco je však přece jen všechny spojuje – hrátky se slovíčky, zvukomalebnost, poznávání zvuků, slov a vět z různých jazyků, láska ke všemu a všem.

Cílem knihy je přivést ke spolupráci malé a velké. Hrát si se slovy, jazykem, příběhy. Učit se naslouchat, komunikovat, společně tvořit. Podpořit vědomí vlastní kultury a tradic. Rozvíjet cit pro jazyk – jak mateřský, tak i jazyky cizí, stejně jako vést k otevřenosti, vnímavosti a radosti z poznávání ostatních kultur. Dát prostor rozvoji dílčích učebních dovedností a environmentální výchově. Přiblížit hodnoty jako tolerance, solidarita, humanismus. Podpořit v dětech i dospělých hravost, porozumění
a tvořivý přístup nejen k jazykům.


ANOTACE: Obsahem workshopu je interaktivní představení knížky „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka“. Společně je prolistujeme a povíme si stručně o tom, jak vznikly, kdo se
na nich podílel a o čem jsou. Scénicky přečteme vybranou ukázku a další ukázku ztvárníme poloimprovizačním minidivadýlkem, do kterého všechny přítomné zapojíme. Na tuto první část navážeme tvořivou dílnou (výtvarnou, pohybovou, jazykovou, rytmickou, hudební - dle zájmu skupiny) související s předchozím tématem příběhu.
LEKTOŘI:  autorka knih Pavla (Soletka) Krátká a ilustrátorka Marie Snášelová Štorková


►Workshopy s Židovským muzeem Praha

DATUM: čtvrtek 16. května 2019
ČASY: 8:00 – 10:00 a 10:30 – 12:30 - rezervovány oba časy!
MÍSTO: přímo u Vás ve škole ve větší třídě nebo v NZDM Bouda (upřesněte požadavek v přihlášce)
CÍLOVÁ SKUPINA: 2. stupeň ZŠ, spíše vyšší ročníky
KAPACITA: 1 třída
LEKTOR: lektor Židovského muzea
HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 2 hodiny

Výběr z následujících témat dle Vašeho přání:

1. Dobrodruhy proti své vůli
Workshop je založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, Joanie Holzer Schirm. Účastníci programu se seznámí s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se budou zamýšlet nad nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších
i současných států. Cílem programu je na příkladu židovských uprchlíků přinést kritický pohled na dnes tolik diskutované téma migrace.
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
2. Nevítaní cizinci
Žáci se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskuzi, seznámí s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čech a Moravy za 2. světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce, ve kterých se žáci a studenti snaží s využitím nabytých informací a s využitím vlastní fantazie popsat životní příběh některé z vybraných postav.
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
3. Ghetto Lodž
Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky Židů. Účastníci pracují
v 5 skupinách. Každý tým samostatně studuje jednu z 5 oblastí života židů. Mladí lidé mají
k dispozici texty, obrazový materiál a tématické předměty (judaika). Na konci programu každá badatelská skupina prezentuje své téma ostatním.
Témata: Běh života, Židovská kuchyně, Šabat, Židovská svatba, Pesach
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

► Rozhlasový dokument s fotografiemi a beseda se Stanislavem MotlemDATUM:
čtvrtek 30. května 2019
ČAS: 10:30 – 12:00 (II. stupeň ZŠ)- rezervováno !
         
13:00 – 14:30 (SŠ) + večerní beseda pro veřejnost 18:00
MÍSTO: Městská knihovn a, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ (kapacita 40 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl
ANOTACE: Promítání fotografií a rozhlasového dokumentu s následnou besedou s jeho autorem  Stanislavem Motlem  určené školním kolektivům.

MILENEC HVĚZD
„Výročí 100 let od úmrtí M. R. Štefánika“
Milan Rastislav Štefánik…Přitahoval dobrodružství. V horách, na ledovcích, na moři, v poušti, v letadle…Přitahoval ženy. Po jeho tragickém odchodu si desítky Italek a Francouzek oblékly černé závoje…Prožil několik životů. Slovák, Čechoslovák, světoobčan. Romantik, kterýž se ocitl v soukolí politiky. Chtěl se s ní rozejít. Už to nestihl.
Spoluzakladatel Československé republiky, muž, jehož život a zejména jeho tragická smrt, skrývají v sobě dodnes mnohá tajemství. A také fámy. Zahynul, protože byl nepohodlný několika českým politikům, včetně T. G. Masaryka a Edvarda Beneše? Nebo to všechno byla jen náhoda?
Stanislav Motl se pokusil na některá tajemství odpovědět. Štefánikovy stopy hledal
i v místech, která nebývají moc pohodlná. Například na nejvyšší evropské hoře Mont Blanku.

► Večerní promítání a beseda pro veřejnost – M. R. Štefánik – 100. výročí úmrtí

DATUM: čtvrtek 30. května 2019
ČAS: 18:00 hodin
MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: dospělí – veřejnost (kapacita 40 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

Vstup zdarma! Vzhledem k omezenému počtu míst pro večerní projekci budou upřednostněni ti, kteří se prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz, nebo mobilu: 739 363 374 nahlásí. 

►Výstava: „Příběh Romů“

Výstava Muzea romské kultury v Brně

DATUM: v termínu 1. 4. – 30. 4. bude výstava instalována v prostorách Městského úřadu, Kaplická 439.
Pro školy bude k dispozici od 2. 5. do 30. 6., a to v intervalu 2 – 3 týdny dle domluvy.

PARAMETRY: 35 panelů (výška 200 cm, šířka 100 cm) na roll-up stojanech, dle prostor je možné vybrat menší množství panelů, tato výstava to umožňuje

V případě zájmu o umístění výstavy prosíme o individuální rezervaci e-mailem nebo telefonicky, nepoužívejte přihlášku na poslední stránce.

ANOTACE: Výstava s názvem Stálá expozice Příběh Romů – putovní verze přináší velmi zhutněnou verzi stálé expozice Muzea romské kultury. Kromě úvodního panelu, jenž podává základní informace o muzeu, se výstava věnuje dějinám Romů od Indie, přes středověké a novověké období po dějiny 20. století včetně shrnutí současného postavení Romů na území České republiky. Seznamuje jak s dějinným rámcem, tak  také  s kulturou Romů, prezentuje způsoby tradiční obživy včetně řemesel,  nechybí ani hudba, jazyk a literatura, rozvíjející se výtvarné umění a celá oblast duchovní kultury. Celkově je výstava tvořena 35 panely v systému roll-up.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámic Podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019.

Projekt dále podpořili: Jihočeský kraj a město Český Krumlov.

PŘIHLÁŠKA

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Informační centrum pro mládež
Vás zvou na
vzdělávací a kulturní programy v rámci projektu


 

Multikulturní svět kolem nás 2019

Projekt zahrnuje vzdělávací, kulturní a volnočasové programy, jejichž témata souvisí s multikulturní výchovou a aktivním občanstvím.  Jednotlivé programy mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat
a respektovat.
Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA!

PODZIM

Seminář o organizaci Člověk v tísni

 

DATUM: úterý 30. října 2019

ČAS: 8:30 – 10:00, 10:30 – 12:00

MÍSTO: NZDM Bouda, T.G. Masaryka 114 (Špičák)

CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ

(kapacita 50 osob)

LEKTOR: Adriana Černá, manažerka v projektu ČvT

 

 

ANOTACE: Přednáška a beseda o největší české neziskové organizaci Člověk v tísni, která pomáhá lidem po celém světě v těžkých životních podmínkách, vzniklých například následkem živelných pohrom či válek.

Probereme vznik organizace, jednotlivé projekty, migrační politiku a další zajímavá témata jako je například známý filmový dokumentární festival Jeden svět o lidských právech.


Dále lektorka povypráví o vlastním působení a zkušenosti v organizaci, kde působí již řadu let, a kde si vyzkoušela několik různých pozic. Nyní působí jako manažerka komunikace na sociálních sítích, může se tedy podělit i se svými zážitky s tzv. „hatespeech“, tedy řešení nenávistných komentářů způsobených internetovou anonymitou.

 

 

Beseda s Do Thu Trang „ASI JATKA“

 

DATUM: pátek  4. října 2019

ČAS: 8:30 – 10:00 , 10:30 – 12:00 + večerní beseda pro veřejnost 18:00

MÍSTO: školní besedy v NZDM Bouda, T.G. Masaryka 114 (Špičák), večerní beseda Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)

CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ
a studenty SŠ (kapacita 40 osob)

LEKTOR: blogerka a happiness managerka Do Thu Trang

 

ANOTACE: Přednáška a beseda s Do Thu Trang, která se na svém blogu asijatka.cz zabývá zajímavými aspekty česko-vietnamského soužití, které doplňuje trefnými a vtipnými postřehy. Za svou činnost obdržela cenu Novinářská křepelka, nominaci na prestižní knižní cenu Magnesia litera a zasedá například v porotě internetové ceny Křišťálová lupa.

 

Jací jsou Vietnamci, žijící v naší zemi již druhou či třetí generaci? Kromě vzhledu mezi námi není rozdílu. Ale možná přeci…

S čím se setkávají v návaznosti na své kořeny, co jejich rodiče, na jaká klišé narážeji? To vše se dozvíme právě při  besedě s Do Thu Trang.

 

Workshop s knihou „Pohrátky“ - autorské čtení / beseda o tom, jak vzniká kniha / tvořivá dílna s knihou „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka“

 

DATUM: 18. října 2019

ČAS:  8:00 – 9:30; 10:00 – 11:30

MÍSTO: přímo u Vás ve školce/škole ve větší třídě nebo v NZDM Bouda (upřesněte požadavek v přihlášce)

DOTACE PROGRAMU: 90 minut

KAPACITA: 1 třída

CÍLOVÁ SKUPINA: děti z MŠ (3–5 let), žáci I. Stupně ZŠ
(1. – 5. třída)

 

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM
 


https://www.jedensvet.cz/2019/
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2019 "PRÁZDNINY V POHYBU"
 
Pohrátky
 
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha