Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Informační centrum pro mládež
Vás zvou na
vzdělávací a kulturní programy v rámci projektu


 

Multikulturní svět kolem nás 2019

Projekt zahrnuje vzdělávací, kulturní a volnočasové programy, jejichž témata souvisí s multikulturní výchovou a aktivním občanstvím.  Jednotlivé programy mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat
a respektovat.
Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA!

Workshop s knihou „Pohrátky“ - autorské čtení / beseda o tom, jak vzniká kniha / tvořivá dílna s knihou „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka“DATUM:
čtvrtek 11. dubna 2019, akce již proběhla!
ČAS:  8:00 – 9:30; 10:00 – 11:30, navíc individuálně dle zájmu v NZDM Bouda také 13:00 – 14:30, rezervováno vše !
MÍSTO: přímo u Vás ve školce/škole ve větší třídě nebo v NZDM Bouda (upřesněte požadavek v přihlášce)
DOTACE PROGRAMU: 90 minut
KAPACITA: 1 třída
CÍLOVÁ SKUPINA: děti z MŠ (3–5 let), žáci I. Stupně ZŠ (1. – 5. třída

O KNIZE:
Třináct pohádkových příběhů vás zavede na různá místa naší překrásné a pestré planety Země. Průvodcem vám bude kouzelný pavouček Vincek, jehož velkým snem je objevovat
a poznávat.
Příběhy jsou velmi různorodé, něco je však přece jen všechny spojuje – hrátky se slovíčky, zvukomalebnost, poznávání zvuků, slov a vět z různých jazyků, láska ke všemu a všem.

Cílem knihy je přivést ke spolupráci malé a velké. Hrát si se slovy, jazykem, příběhy. Učit se naslouchat, komunikovat, společně tvořit. Podpořit vědomí vlastní kultury a tradic. Rozvíjet cit pro jazyk – jak mateřský, tak i jazyky cizí, stejně jako vést k otevřenosti, vnímavosti a radosti z poznávání ostatních kultur. Dát prostor rozvoji dílčích učebních dovedností a environmentální výchově. Přiblížit hodnoty jako tolerance, solidarita, humanismus. Podpořit v dětech i dospělých hravost, porozumění
a tvořivý přístup nejen k jazykům.


ANOTACE: Obsahem workshopu je interaktivní představení knížky „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka“. Společně je prolistujeme a povíme si stručně o tom, jak vznikly, kdo se
na nich podílel a o čem jsou. Scénicky přečteme vybranou ukázku a další ukázku ztvárníme poloimprovizačním minidivadýlkem, do kterého všechny přítomné zapojíme. Na tuto první část navážeme tvořivou dílnou (výtvarnou, pohybovou, jazykovou, rytmickou, hudební - dle zájmu skupiny) související s předchozím tématem příběhu.
LEKTOŘI:  autorka knih Pavla (Soletka) Krátká a ilustrátorka Marie Snášelová Štorková


►Workshopy s Židovským muzeem Praha

DATUM: čtvrtek 16. května 2019
ČASY: 8:00 – 10:00 a 10:30 – 12:30 - rezervovány oba časy!
MÍSTO: přímo u Vás ve škole ve větší třídě nebo v NZDM Bouda (upřesněte požadavek v přihlášce)
CÍLOVÁ SKUPINA: 2. stupeň ZŠ, spíše vyšší ročníky
KAPACITA: 1 třída
LEKTOR: lektor Židovského muzea
HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 2 hodiny

Výběr z následujících témat dle Vašeho přání:

1. Dobrodruhy proti své vůli
Workshop je založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, Joanie Holzer Schirm. Účastníci programu se seznámí s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se budou zamýšlet nad nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších
i současných států. Cílem programu je na příkladu židovských uprchlíků přinést kritický pohled na dnes tolik diskutované téma migrace.
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
2. Nevítaní cizinci
Žáci se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskuzi, seznámí s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čech a Moravy za 2. světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce, ve kterých se žáci a studenti snaží s využitím nabytých informací a s využitím vlastní fantazie popsat životní příběh některé z vybraných postav.
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
3. Ghetto Lodž
Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky Židů. Účastníci pracují
v 5 skupinách. Každý tým samostatně studuje jednu z 5 oblastí života židů. Mladí lidé mají
k dispozici texty, obrazový materiál a tématické předměty (judaika). Na konci programu každá badatelská skupina prezentuje své téma ostatním.
Témata: Běh života, Židovská kuchyně, Šabat, Židovská svatba, Pesach
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

► Rozhlasový dokument s fotografiemi a beseda se Stanislavem MotlemDATUM:
čtvrtek 30. května 2019
ČAS: 10:30 – 12:00 (II. stupeň ZŠ)- rezervováno !
         
13:00 – 14:30 (SŠ) + večerní beseda pro veřejnost 18:00
MÍSTO: Městská knihovn a, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ (kapacita 40 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl
ANOTACE: Promítání fotografií a rozhlasového dokumentu s následnou besedou s jeho autorem  Stanislavem Motlem  určené školním kolektivům.

MILENEC HVĚZD
„Výročí 100 let od úmrtí M. R. Štefánika“
Milan Rastislav Štefánik…Přitahoval dobrodružství. V horách, na ledovcích, na moři, v poušti, v letadle…Přitahoval ženy. Po jeho tragickém odchodu si desítky Italek a Francouzek oblékly černé závoje…Prožil několik životů. Slovák, Čechoslovák, světoobčan. Romantik, kterýž se ocitl v soukolí politiky. Chtěl se s ní rozejít. Už to nestihl.
Spoluzakladatel Československé republiky, muž, jehož život a zejména jeho tragická smrt, skrývají v sobě dodnes mnohá tajemství. A také fámy. Zahynul, protože byl nepohodlný několika českým politikům, včetně T. G. Masaryka a Edvarda Beneše? Nebo to všechno byla jen náhoda?
Stanislav Motl se pokusil na některá tajemství odpovědět. Štefánikovy stopy hledal
i v místech, která nebývají moc pohodlná. Například na nejvyšší evropské hoře Mont Blanku.

► Večerní promítání a beseda pro veřejnost – M. R. Štefánik – 100. výročí úmrtí

DATUM: čtvrtek 30. května 2019
ČAS: 18:00 hodin
MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: dospělí – veřejnost (kapacita 40 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

Vstup zdarma! Vzhledem k omezenému počtu míst pro večerní projekci budou upřednostněni ti, kteří se prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz, nebo mobilu: 739 363 374 nahlásí. 

►Výstava: „Příběh Romů“

Výstava Muzea romské kultury v Brně

DATUM: v termínu 1. 4. – 30. 4. bude výstava instalována v prostorách Městského úřadu, Kaplická 439.
Pro školy bude k dispozici od 2. 5. do 30. 6., a to v intervalu 2 – 3 týdny dle domluvy.

PARAMETRY: 35 panelů (výška 200 cm, šířka 100 cm) na roll-up stojanech, dle prostor je možné vybrat menší množství panelů, tato výstava to umožňuje

V případě zájmu o umístění výstavy prosíme o individuální rezervaci e-mailem nebo telefonicky, nepoužívejte přihlášku na poslední stránce.

ANOTACE: Výstava s názvem Stálá expozice Příběh Romů – putovní verze přináší velmi zhutněnou verzi stálé expozice Muzea romské kultury. Kromě úvodního panelu, jenž podává základní informace o muzeu, se výstava věnuje dějinám Romů od Indie, přes středověké a novověké období po dějiny 20. století včetně shrnutí současného postavení Romů na území České republiky. Seznamuje jak s dějinným rámcem, tak  také  s kulturou Romů, prezentuje způsoby tradiční obživy včetně řemesel,  nechybí ani hudba, jazyk a literatura, rozvíjející se výtvarné umění a celá oblast duchovní kultury. Celkově je výstava tvořena 35 panely v systému roll-up.

Projekt „Multikulturní svět kolem nás 2019“ je podpořen  finančními prostředky  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihočeského kraje a města Český Krumlov.

PŘIHLÁŠKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha