Multikulturní svět kolem nás 2017

Projekt zahrnuje vzdělávací, kulturní a volnočasové programy, jejichž téma souvisí s multikulturní výchovou a aktivním občanstvím.  Jednotlivé aktivity mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat a respektovat.

Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.

 


TISKOVÁ ZPRÁVA: 1. ČÁST PROJEKTU:
Interkulturní workshop

DATUMY na výběr:  úterý 26. září, úterý 3. října, úterý 7. listopadu 2017

UPOZORNĚNÍ: V letošním roce je možno prozatím zafinancovat z projektu pouze dva workshopy. Kdo se přihlásí dříve, pro toho workshop zrealizujeme!!!

ČAS: 8:00 – 14:00 hodin

MÍSTO: NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov, případně lze zrealizovat i přímo u vás ve škole.

CÍLOVÁ SKUPINA: mládež ve věku 13-26 let (min. 15, max.25 osob)

LEKTORKY: Mgr. Viktorie Kušnirenková, Iva Sonnbergerová

 

ANOTACE: Program určený třídním kolektivům. Hlavním tématem je prevence xenofobie a rasismu, odbourávání zažitých stereotypů, předsudků prostřednictvím interkulturních a zážitkových metod. Aktivita má za cíl ukázat účastníkům, jak se nad stereotypy zamyslet a jak je v sobě měnit.

 

Promítání dokumentů o holocaustu s následnou besedou

 

DATUM:  čtvrtek 26. října 2017

ČAS: 10:00 – cca 12:00 hodin, nebo 12:30 – cca 14:30 hodin

MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)

CÍLOVÁ SKUPINA: mládež ve věku 14-26 let (20-25 osob)

LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

 

ANOTACE: Promítání tematických filmů s panem Stanislavem Motlem určené školním kolektivům. Na tento vzdělávací program je nutné se předem přihlásit pomocí závazné přihlášky (viz níže), nejpozději do pátku 5. května  2017 do 14:00 hodin.

 

Na výběr jsou tyto dokumenty (počet a výběr: A) jeden delší, B) dva kratší )

 

1. MALÍ VRAZI

Stopáž filmu: 18 minut

 

ANOTACE: Byly to vlastně ještě děti… Jednoho dne dostaly do rukou zbraň a velitelé jim nařídili, aby zabíjely. Stalo se tak pouhý jeden den před koncem druhé světové války ve Velkém Meziříčí… Od těch chvil uplynulo více než 65 let. A jak se tři bývalí členové Hitlerjugend dívají dnes na to, co se tehdy odehrálo? Cítí se vrahy? Nebo snad oběťmi? Stanislav Motl pátral po těchto někdejších příslušnících Hitlerovy mládeže řadu let. A když je konečně postupně objevil a oslovil – reagoval každý z nich rozdílně.

Reportáž o největším masakru, který se před koncem války odehrál na našem území je mimo jiné také hlubokou psychologickou sondou do duše dospívajícího chlapce, který byl odsouzen k tomu, aby do konce svých dnů žil s vědomím, že se stal aktérem jedné hromadné vraždy… Dlužno dodat – nepotrestané vraždy.

 

2. KALVÁRIE LIDICKÝCH LETCů

Stopáž filmu: 28 minut

 

ANOTACE: Stali se záminkou pro vyhlazení Lidic. Josef Horák a Josef Stříbrný. Lidičtí obyvatelé, stateční letci, kteří pět roků bojovali v řadách britského královského letectva proti nacistickému nepříteli. Co to bylo za muže, jaká byla jejich vojenská kariéra, jak se dostali do zahraničí? Co prožívali, když se dozvěděli o tragédii Lidic? A hlavně – proč po válce nemohli a hlavně nesměli v nových Lidicích žít? A co s nimi bylo po roce 1948?

Ve filmu vyprávějí mimo jiné britská manželka Josefa Horáka, dále manželka Josefa Stříbrného a příbuzní Josefa Horáka.

 

3. MORAVANÉ MEZI ESKYMÁKY

Stopáž filmu: 28 minut

 

ANOTACE: Většinou pocházeli z Moravy. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 končili ve věznicích, na šibenicích. Mnozí utíkali do exilu. Jako třeba Jan Amos Komenský. A tak vyznavači Jednoty bratrské nacházeli nové domovy ve Slezsku a později v saském Herrnhutu neboli Ochranově. Ale šli ještě dálo, doslova do celého světa. A končili také mezi eskymáky právě v Grónsku, v zemi věčného ledu a sněhu, budeme dnes, nejenom tedy v archivech, hledat jejich stopy.

 

4. DĚTI ANTONÍNA KALINY aneb zapomenutý zachránce 1 200 židovských dětí, vězeň KT Buchenwald Antonín Kalina

Stopáž filmu: 52 minut

 

ANOTACE: V USA a v Izraeli je mimořádně uctívaný, u nás zapomenutý…                                   Neuvěřitelný příběh politického vězně Antonína Kaliny z Třebíče, který dokázal v KT Buchenwald soustředit na svém bloku 1300 dětí (z toho 1 200 židovských) z celé Evropy. Pomocí administrativních a jiných zásahů zamezil, aby se děti vydaly na pochod smrti, který by zcela jistě nepřežily. Musel se však o tyto děti postarat, aby přežily lágr. Šlo o děti ve věku od 3,5 do 16 let. Přitom, na rozdíl třeba O. Schindlera či N. Wintona, Kalina coby vězeň každodenně riskoval svůj život. Dne 9. dubna 1945 stál Antonín Kalina mezi hlavními vůdci vzpoury buchenwaldských vězňů, kteří dokázali osvobodit tábor, aby ho za dva dny předali americkým spojencům. Teprve v roce 2012, více než dvacet let po jeho smrti, se po dlouhém úsilí podařilo, aby byl jmenován Spravedlivým mezi národy. O dva roky později byl Antonín Kalina oceněn in memoriam státním vyznamenáním.

 

Večerní promítání s besedou pro veřejnost

 

DĚTI ANTONÍNA KALINY aneb zapomenutý zachránce 1 200 židovských dětí, vězeň KT Buchenwald Antonín Kalina

DATUM: čtvrtek 25. května 2017 - Již proběhlo
ČAS:
18:00 hodin

MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: dospělí – veřejnost (cca 50 osob)

LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

Vstup zdarma! Vzhledem k omezenému počtu míst pro večerní projekci budou upřednostněni ti, kteří se předem nahlásí prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz, nebo mobilu: 739 363 374.
Stopáž filmu: 52 minut

ANOTACE: V USA a v Izraeli je mimořádně uctívaný, u nás zapomenutý…                                  Neuvěřitelný příběh politického vězně Antonína Kaliny z Třebíče, který dokázal v KT Buchenwald soustředit na svém bloku 1300 dětí (z toho 1 200 židovských) z celé Evropy. Pomocí administrativních a jiných zásahů zamezil, aby se děti vydaly na pochod smrti, který by zcela jistě nepřežily. Musel se však o tyto děti postarat, aby přežily lágr. Šlo o děti ve věku od 3,5 do 16 let. Přitom, na rozdíl třeba  O. Schindlera či N. Wintona, Kalina coby vězeň každodenně riskoval svůj život. Dne 9. dubna 1945 stál Antonín Kalina mezi hlavními vůdci vzpoury buchenwaldských vězňů, kteří dokázali osvobodit tábor, aby ho za dva dny předali americkým spojencům.. Teprve v roce 2012, více než dvacet let po jeho smrti,  se po dlouhém úsilí podařilo, aby byl jmenován Spravedlivým mezi národy. O dva roky později byl Antonín Kalina oceněn in memoriam státním vyznamenáním.

 

Večerní promítání s besedou pro veřejnost

 

MRAKY NAD BARRANDOVEM

Do jaké míry je vlastně TV seriál Bohema pravdivý? A je vůbec pravdivý?


DATUM: čtvrtek 26. října 2017
ČAS:
18:00 hodin

MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: dospělí – veřejnost (cca 50 osob)

LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

Vstup zdarma! Vzhledem k omezenému počtu míst pro večerní projekci budou upřednostněni ti, kteří se předem nahlásí prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz, nebo mobilu: 739 363 374.
Stopáž filmu: 35 minut

ANOTACE: Stanislav Motl měl možnost osobně poznat řadu někdejších barrandovských hvězd. Lídou Baarovou počínaje a třeba Adinou Mandlovou konče. Proto je jeho dokumentární film mimořádně autentický.

Téma: Sláva a prokletí prvorepublikových filmových hvězd. Diváci se dozvědí o životě nejslavnějších filmových hvězd jakými byli například Adina Mandlová, Lída Baarová, Nataša Gollová, Raoul Schránil, Svatopluk Beneš, Karel Hašler a další. Dozví se o jejich činnosti v době nacistické okupace a dozví se také o době po roce 1945, kdy řada našich hvězd byla veřejně na ulicích lynčována českými spoluobčany, mnozí končili ve vězení a mnohým se zcela zhroutil život.

 

 

Neformálně vzdělávací workshopy Židovského muzea Praha 

 

 

DATUMY na výběr:  pondělí 18. září 2017, 6. listopadu 2017

 

Nevítaní cizinci

MÍSTO: NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov

CÍLOVÁ SKUPINA: žáci ve věku cca 14 – 15 let , studenti SŠ

HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 3 - 4 hodiny

 

ANOTACE: Žáci se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskuzi, seznámí s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čech a Moravy za 2. světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce, ve kterých se žáci a studenti snaží s využitím nabytých informací a s využitím vlastní fantazie popsat životní příběh některé z vybraných postav.

Ghetto Lodž

MÍSTO: NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov

CÍLOVÁ SKUPINA: žáci ve věku cca 14 – 15 let a studenti SŠ

HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 3 – 4  hodiny

 

ANOTACE: Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky Židů. Účastníci pracují v 5 skupinách. Každý tým samostatně studuje jedno z 5 oblastí života židů. Mladí lidé mají k dispozici texty, obrazový materiál a tématické předměty (judaika). Na konci programu každá badatelská skupina prezentuje své téma ostatním.

Témata: Běh života, Židovská kuchyně, Šabat, Židovská svatba, Pesach

 

Reflexe – viníci, zachránci a ti ostatní
MÍSTO: NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov

CÍLOVÁ SKUPINA: žáci ve věku cca 14 – 15 let a studenti SŠ

HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 3 – 4  hodiny


ANOTACE: Lze jednoznačně definovat viníky a zachránce? Na tuto otázku mohou poskytnout odpověď fotografie a konkrétní příběhy jednotlivých aktérů holocaustu.

 

My a oni - Antisemitismus a moderní společnost

MÍSTO: NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov
CÍLOVÁ SKUPINA: žáci a studenti ve věku cca 13 – 19 let

HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 3 - 4 hodiny


ANOTACE:
Program se věnuje fenoménu antisemitismu. Soustředí se zejména na antisemitismus moderní, to jest antisemitismus od druhé poloviny 19. století až do současnosti. Žáci a studenti programu pracují s dobovými články, antisemitsky laděnými literárními texty a s celou řadou antisemitských karikatur. Jejich úkolem je zjistit, jak antisemitismus jako ideologie funguje a na jakých principech stojí. Účastníci by měli být schopni kriticky zacházet nejen s dobovými prameny, ale i se současnými zprávami, vztahujícími se k židovské nebo i jiné menšině. Na závěr workshopu je jeho účastníkům pomocí prezentace představen historický vývoj nenávisti vůči Židům od starověkého antijudaismu až k modernímu antisemitismu.

 

Neformálně vzdělávací workshopy Muzea romské kultury Brno

 

 

UPOZORNĚNÍ: V letošním roce je možno prozatím zafinancovat z projektu pouze dva workshopy. Kdo se přihlásí dříve, pro toho workshop zrealizujeme!!!


DATUMY na výběr:  REZERVOVÁNO!

ČAS: 9:00 – 14:00/ 15:00 hodin

MÍSTO: NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov

CÍLOVÁ SKUPINA: dle vybraného programu (min. 20, max.25 osob)

LEKTOR: Lektor Muzea romské kultury

HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 5 – 6 hodin

 

Příběh Romů

Žáci ZŠ interaktivní formou objeví stěžejní momenty romské historie, seznámí se krátce s romským jazykem a dozvědí se zajímavosti z tradic a kultury Romů. V programu jsou využity prvky dramatické výchovy, kritického myšlení a audiovizuální a fotografické dokumenty. Děti budou vedeni k samostatné práci a úvaze.

CÍLOVÁ SKUPINA: 12 – 15 let

 

Příběh Romů II.

Studenti SŠ získají podrobný vhled do historie romského etnika od nejstarších dob až po současnost, seznámí se s romštinou a v poslední části programu s tradiční kulturou a zvyky. Program může být doplněn např. o reflexi současné socio-ekonomické situace romského etnika u nás.

CÍLOVÁ SKUPINA: 15 – 20 let

 

Romové – historie, současnost

Romové za 2. světové války

Interaktivní program, který se zaměřuje na často opomíjené téma v učebnicích dějepisu. Za pomoci časové osy, dobových dokumentů a jednotlivých příběhů se žáci a studenti seznámí se situací Romů před a během 2. světové války. Pro starší mládežníky jsou připraveny zážitkové a diskuzní programy, při nichž se studenti účastní modelových situací, zaujímají k nim svůj postoj a ten poté sdělují ostatním. Součástí programu je také upřesnění pojmů diskriminace, xenofobie, předsudky aj.

CÍLOVÁ SKUPINA: 14 – 20 let

 

Workshop „Pohrátky pro pedagogy“

Pohrátky do škol, aneb interaktivní workshop s projektem Pohrátky pro pedagogy - MŠ a 1. stupně ZŠ

DATUM: středa 4. října 2017

ČAS: 9:00 – 12:00, 13:00 - 15:00 hodin

MÍSTO: NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov

HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 90 - 120 min

CÍLOVÁ SKUPINA:  učitelé MŠ a I. stupně ZŠ (max. 12 – 15 osob)
ANOTACE: Autorky projektu, spisovatelka Pavla Soletka Krátká a ilustrátorka Marie Snášelová Štorková, vás společně provedou celým seminářem. Představí projekt Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka (knihu a audioknihu). A (nejen) na jejím příkladu ukáží, jak se s knihou dá pracovat ve vyučování a v rámci projektů v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Kniha se dá využít při jazykové,  multikulturní, environmentální výchově, při výuce zeměpisu, češtiny a tvořivého psaní. Součástí setkání budou prožitkové praktické nápady do výuky a výtvarná dílna. Pedagogům a rodičům dáme tipy jak s našimi knihami s dětmi interaktivně pracovat (zajímavé nápady do výuky napříč předměty - environmentální výchova; jazyková výchova; výtvarné, hudební, relaxační, pohybové a rytmické aktivity).

LEKTOŘI:  autorka knihy Pavla (Soletka) Krátká a ilustrátorka a Marie Snášelová Štorková

 

Další plánované aktivity

zatím se nelze přihlašovat (termíny a anotace budou upřesněny)

 

Výstavy z Židovského muzea Praha

 

Výstavy z Institutu Terezínské iniciativy

►Filmový minifestival v Boudě

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON