Informační Centrum pro Mládež Český Krumlov připravilo aktuální nabídku vzdělávacích seminářů a dalších aktivit, které jsou určené žákům základních a středních škol.


Jeden z programů je vhodný i pro děti z mateřských škol. Nabízené aktivity jsou uskutečňovány zdarma, popř. za proplacení materiálu.

 

Semináře

·         Informační semináře o CPDM, o.p.s.

·         Příležitosti pro mládež v rámci EU

·         Vzdělávací interaktivní workshop zaměřený na třídění odpadu

 

Další aktivity

·         Výroba odznáčků a záložek dle vlastní fantazie

Informační a tvořivé workshopy jsou určeny žákům 1. stupně ZŠ. Semináře pak především žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům I. a II. ročníků  škol středních.

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM NABÍZENÝM AKTIVITÁM: 

Informační seminář k možnostem využití jednotlivých projektových pracovišť Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

CPDM, o.p.s. Český Krumlov je nestátní  nezisková organizace založená roku 1997, jež se programově zabývá poměrně širokou škálou  činností a služeb pro mládež a děti.

Pro hlavní oblasti činnosti  má CPDM, o.p.s. zřízena  jednotlivá  projektová pracoviště:

  • ICM - Informační centrum pro mládež
  • Streetwork a protidrogovou poradnu
  • Nízkoprahový volnočasový klub pro děti a mládež BOUDA
  • Ostatní projekty – přeshraniční, mezinárodní spolupráce apod.

 

 

Informační semináře přibližují žákům a studentům (potencionální uživatelé našich služeb) naši činnost a jednotlivé programy, projekty a další služby (volnočasové aktivity ad.).

 

Předpokládaná délka semináře je 45 minut (vyučovací hodina). Náš program však, v případě Vašeho zájmu, můžeme realizovat jako dvouhodinový.

Semináře lze zrealizovat přímo na Vaší škole, nebo přímo v klubu Bouda a v Informačním centru pro mládež v Českém Krumlově (s následnou prohlídkou jednotlivých projektových pracovišť).

Semináře jsou z naší strany realizovány zdarma, k dispozici máme také vlastní techniku (dataprojektor, notebook, flipchart apod.).

 


 

Příležitosti pro mládež v EU

Workshop zaměřený především na možnosti a příležitosti, které mladým lidem nabízí programy a projekty EU – (např. Erasmus + = výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba, dobrovolnictví; studium v zahraničí, stáže, ad.).

Zaměřujeme se především na to, kde mohou mladí lidé najít informace, představíme jim konkrétní organizace a jejich projekty, do kterých se mohou přímo zapojit. Součástí programu může být i povídání s účastníkem/ky výměny mládeže popř. s člověkem, který v zahraničí studoval. Délka je 45 minut/ popř. 90 minut, program je určený žákům 8. a 9. tříd či studentům středních škol.

 

Vzdělávací interaktivní workshop zaměřený na třídění odpadu „Kam co patří?“

Při tomto workshopu se děti dozví hravou formou, jaké existují kontejnery na tříděný odpad, co do jednotlivých kontejnerů patří, a jaké konkrétní kontejnery mohou najít v našem městě.

Dále na vlastní oči uvidí, kolik je odpadu v jednom pytli, když se odpad netřídí, a kolik ho je, když se roztřídí do správných kontejnerů. Děti získají informace o tom, co se dál s odpadem děje, a jaké výrobky z něj poté vznikají. Samy si zkusí odpad správně roztřídit do označených kontejnerů a zahrají si třeba i hru, nebo jim bude ukázáno, že i z odpadu se dají udělat pěkné výrobky.

Pro děti je připraven též pracovní list, kde si samy, nebo za pomoci paní učitelky, či rodičů mohou zkusit ještě jednou správně roztřídit odpad do jednotlivých kontejnerů.

Workshop je určen pro děti z mateřských škol a  mladší děti I. stupně základní školy.

Délka workshopu je dle domluvy (45 – 90 minut).

 
 
       
    




Výroba odznáčků a záložek do knížek dle vlastní fantazie

Se třídou připravíme návrhy odznáčků a záložek a společně si vytvoříme vlastní „buttonky“/ záložky. Cena za jeden odznak činí 5 Kč, za záložku 5 Kč. Tato aktivita je určena žákům MŠ i mladším dětem 1. st. ZŠ.

Délka je dle počtu odznáčků a dětí  (45-90 minut).

 

                    

 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a že se budeme moci setkat s Vašimi dětmi, žáky , studenty a pedagogy.


Kontakty:

Jan Čermák                                                                                        telefon: 388 402 926

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.                                     mobil: 739 363 374

Projektové pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež            web: www.cpdm.cz

T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov                                     e-mail: icm@icmck.cz

 

 

 

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

 
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.