SEMINÁŘE PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY

Informační Centrum pro Mládež Český Krumlov připravilo aktuální nabídku vzdělávacích seminářů a dalších aktivit, které jsou určené žákůmmateřských škol a  I. stupně základních škol.
Nabízené aktivity jsou uskutečňovány zdarma, popř. za proplacení materiálu.

 

Semináře/ workshopy

Ø       Informační semináře o CPDM, o.p.s. - 4. -5. třída

Ø       Ekologický workshop na třídění odpadu „Kam co patří?“ - mateřská školka,  1. – 5. třída

 

Další aktivity

Ø       Výroba odznáčků a záložek dle vlastní fantazie - mateřská školka,  1. – 5. třída

 

1) Informační seminář o CPDM o.p.s. Český Krumlov

CPDM, o.p.s. Český Krumlov je nestátní  nezisková organizace od roku 1997, jež se programově zabývá poměrně širokou škálou  činností a služeb pro mládež a děti.

Pro hlavní oblasti činnosti  má CPDM, o.p.s. zřízena  jednotlivá  projektová pracoviště:

  • ICM - Informační centrum pro mládež
  • Streetwork a protidrogovou poradnu
  • Nízkoprahový volnočasový klub pro mládež a děti BOUDA + otevřený klub na sídlišti Mír a aktivity pro děti a mládež v klubovně v obci Větřní
  • Mládežnické internetové RÁDIO ICM
  • Ostatní projekty – letní tábory, přeshraniční projekty, mezinárodní aktivity apod.

Tyto informační semináře jsou určeny především žákům I. stupně základních škol. Předpokládaná délka semináře/ workshopu je 45 minut (vyučovací hodina). Náš program však, v případě Vašeho zájmu, můžeme realizovat jako dvouhodinový.

Semináře lze zrealizovat přímo na Vaší škole, nebo můžeme Vaše žáky a studenty pozvat k návštěvě prostor Informačního centra pro mládež, či klubu Bouda v Českém Krumlově a uskutečnit seminář „přímo na místě činu“. S následnou prohlídkou jednotlivých projektových pracovišť.

Semináře jsou z naší strany realizovány zdarma, k dispozici máme také vlastní techniku (dataprojektor, notebook, flipchart apod.).

 

2) Vzdělávací interaktivní workshop zaměřený na třídění odpadu „Kam co patří?“

Při tomto workshopu se děti dozví hravou formou, jaké existují kontejnery na tříděný odpad, co do jednotlivých kontejnerů patří, a jaké konkrétní kontejnery mohou najít v našem městě.

Dále na vlastní oči uvidí, kolik je odpadu v jednom pytli, když se odpad netřídí, a kolik ho je, když se roztřídí do správných kontejnerů. Děti získají informace o tom, co se dál s odpadem děje, a jaké výrobky z něj poté vznikají. Samy si zkusí odpad správně roztřídit do označených kontejnerů a zahrají si třeba i hru, nebo jim bude ukázáno, že i z odpadu se dají udělat pěkné výrobky.

Pro děti je připraven též pracovní list, kde si samy, nebo za pomoci paní učitelky, či rodičů mohou zkusit ještě jednou správně roztřídit odpad do jednotlivých kontejnerů.

Workshop je určen pro děti z mateřských škol a děti I. i II. stupně základní školy.

Délka workshopu je dle domluvy (45 – 90 minut).

 

3) Výroba odznáčků a záložek do knížek dle vlastní fantazie

Se třídou připravíme návrhy odznáčků a záložek a společně si vytvoříme vlastní „buttonky“/ záložky. Cena za jeden odznak činí 7 Kč, za záložku 5 Kč. Tato aktivita je určena i mladším dětem od 1. třídy.

Délka je dle počtu odznáčků a dětí  (45-90 minut).

 

 

 

 

Za další podněty a nápady na realizaci besed, seminářů a workshopů atd. budeme velmi rádi.

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON