LIDSKÁ PRÁVA - ZAJÍMAVÉ ODKAZY


Listina základních práv a svobod

Práva dětí

Právo na dětství

Varianty 
- webový portál, který realizuje Člověk v tísni, nabízí aktuální informace, texty a metodické materiály využitelné pro výuku interkulturního vzdělávání (IKV), globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a mediální výchovy. Poskytuje soubor možností, jak pomocí interaktivního způsobu učení naplňovat cíle a obsah průřezových témat RVP

Program Jeden svět na školách 
- využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí
- dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají získávat pozornost, vyvolávají otázky související s tématem a nutí k hledání odpovědí na ně.
- dokumentární filmy a další audiovizuální prostředky, společně s rozšiřujícími didaktickými materiály, pomáhají pedagogům efektivním způsobem doplnit výuku o atraktivní prostředek usnadňující práci s celou řadou aktuálních témat

Férová nemocnice

- informuje o právech pacientů - Projekt Ligy lidských práv

Lékaři bez hranic

Rozvojovka
- rozsáhlý zdroj článků, analýz i odborných textů o rozvojové spolupráci a globálních problémech

Greenpeace

Společnost Člověk v tísni
- realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv

Liga lidských práv

Amnesty international


Fair trade

Feminismus

Homosexualita

Uprchlíci

Aktualizace: 10.12. 2018, Jana Svobodová


 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha