Sociální skupiny a hnutí

Mezinárodní organizace pro migraci Praha - http://www.iom.cz/

Centrum pro integraci cizinců - http://www.cicpraha.org/

Agentura pro sociální začleňování http://www.socialni-zaclenovani.cz/

Demografie - http://www.demografie.info

Listina základních práv a svobod - http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Multikulturní centrum Praha - http://www.mkc.cz
- občanské sdružení zajímající se o otázky, které jsou spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

GhettOut!
-představuje simulaci sociální reality. Hra je zasazena do prostředí charakteristického nadprůměrně početnými rodinami s dětmi, které vytvářejí široké rodinné sítě. V tomto prostředí žije vysoký počet nezaměstnaných a většina lidí nemá vyšší dokončené vzdělání než základní.

Hru lze stáhnout na http://www.ghettout.cz/index.php

Nadace Open Society Fund Praha
- nadace, která usiluje o rozvoj hodnot otevřené společnosti a podporu demokracie (zde také stipendia, lidská práva,..)
www.osf.cz

Další skupiny a hnutí

Náhodný výběr odkazů:

DĚTI A MLÁDEŽ

NICM
- Národní informační centrum pro mládež
www.nicm.cz

Česká rada dětí a mládeže
http://www.crdm.cz/

Borovice- informační centrum pro dětskou rekreaci, volný čas
http://www.borovice.cz/

DOSPĚLÍ - RODINA

Rodina.cz- každodeník o dětech a rodičích
http://www.rodina.cz/

Společnost tady a teď- posláním této společnosti je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem
http://www.tadyated.org/

Aperio- společnost pro zdravé rodičovství
http://www.aperio.cz/

ŽENY

Pro Fem- konzultační středisko pro ženské projekty,o.p.s.- centrum zajišťující podporu ženám- ženská práva, domácí násilí, diskriminace žen na pracovním trhu práce, zdraví,..
http://www.profem.cz/ 

Women's Fund
- nadační fond, jehož posláním je přispět ke společnosti, kde budou moci ženy plně využívat svá práva.
www.womensfund.cz 

La Strada, o.p.s je česká nevládní organizace zabývající se prevencí obchodu se ženami a nucené prostituce ve střední a východní Evropě
http://strada.cz

UN women
www.unwomen.org

Dáma.cz- interentový magazín pro ženy
http://www.dama.cz/

SENIOŘI

Informační centrum pro seniory v Českém Krumlově
http://latran.cz/index.php?page=page&kid=71


www.helpnet.cz
http://www.isenior.cz/
Internetová verze časopisu pro seniory
http://www.vitalplus.org/
Portál nejen pro seniory
http://www.seniorum.cz/
Soutěže, zdraví, krása, cestování , zábava pro důchodce a seniory
http://www.tretivek.cz/

UPRCHLÍCI

Poradna pro integraci menšinových skupin
http://www.p-p-i.cz/
Český helsinský výbor, poradna pro uprchlíky
http://www.helcom.cz/

ANARCHISTI

Československá anarchistická federace
www.afed.cz

EXTRÉMISMUS

- tímto termínem bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, sociální demagogií, motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí

http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx
http://www.mvcr.cz/extremismus.aspx
http://www.bis.cz/extremismus.html


FEMINISMUS

- komplex ideologií, sociálních teorií a polotických hnutí, jejichž cílem je výzkum a potírání jevů, které lze považovat za projevy a součást utlačování žen, jako sociální skupiny. Počátky má v 18. stol., do té doby je nazýván ženským hnutím. Feminismus si kladl za cíl zahrnutí ženských práv pod lidská práva a zlepšení životních podmínek žen. Mezi další požadavky patřilo vydobytí základních občanských práv (volební právo, právo na majetek, vzdělání, ochranu před formami násilí, atp.)
http://www.feminismus.cz/
http://www.feministky.com/

HOMOSEXUALITA

Lesba.cz
http://www.lesba.cz/
Stránky pro homosexuály
http://www.004.cz/

HNUTÍ

Hnutí pro život ČR
www.prolife.cz
Náboženská
- společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
http://www.sekty.cz/www/index.php
Ekologický právní servis
- ekologický právní servis a ochrana lidských práv
www.eps.cz
Hnutí DUHA
- hnutí věnující se klíčovým ekologickým oblastem (recyklace, energie,..)
http://www.hnutiduha.cz/
Nesehnutí
- nezávislé sociálně ekologické hnutí
http://www.nesehnuti.cz/
Stop týrání zvířat
http://www.stoptyranizvirat.estranky.cz/
Děti Země
http://www.detizeme.cz/

CHARITY A MISIE

Česká katolická charita
http://www.charita.cz/
Česká diecézní charita- České Budějovice
http://www.dchcb.cz/

 

 

Aktualizace: 18. 1. 2017 , Magdalena Zronková

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON