ZDRAVÍ


Řídící instituce a organizace zabývající se problematikou zdraví

Ministerstvo zdravotnictví ČR - http://www.mzcr.cz/

Svaz pacientů ČR http://www.pacienti.cz/

Kniha bezpečí
- Kniha bezpečí je určena všem lidem, kteří přicházejí do styku s nemocničním prostředím, zdravotnickým personálem, ambulantními lékaři, ale i třeba lékárníky a nabízí jim celou řadu informací a rad, jak se v tomto prostředí chovat, jaká jsou jejich práva a na co je dobré si dát pozor -  www.mzcr.cz


Katalog lékařu a zdravotnických zařízení
http://www.doctorhelp.cz/partneri/partneri.asp?cookies

Vybrané odkazy

Duševní nemoci
http://www.helpnet.cz/dusevni-nemoci

Klinika adiktologie -závislosti
http://poradna.adiktologie.cz/ 

Linka pomoci v nouzi
http://www.linkabezpeci.cz/
- Bezplatná linka 116 111 s nonstop provozem určená dětem a dospívajícím z celé ČR v obtížných životních situacích.

Linka víry
http://www.help.vira.cz/
- Emailové odpovědi na dotazy ohledně víry, smyslu života, náboženství.

Liga proti rakovině Praha
http://www.lpr.cz/

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
 
Svaz zdravotních pojišťoven 
http://www.szpcr.cz/ , E-mail: info@szpcr.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
http://www.vzp.cz/

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
http://www.vozp.cz/

Česká průmyslová zrdavotní pojišťovna
http://www.hzp.cz/

Oborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven a bankovnictví
http://www.ozp.cz/

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
http://www.zpskoda.cz/

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
http://www.zpmvcr.cz/

Revírní bratrská pokladna
http://www.rbp-zp.cz/


LÁZNĚ ČR

Lázeňské pobyty
http://www.lazne.net/


Svaz léčebných lázní v České republice
http://www.lazne-kur-spa.cz/


Zdravotní HANDICAP
http://www.helpnet.cz

ORGANIZACE
Ministerstvo zdravotnictví ČR
http://www.mzcr.cz/

Národní rada zdravotně postižených
http://www.nrzp.cz/

Celostní medicína

http://www.celostnimedicina.cz/

Integrace HANDICAPOVANÝCH
Užitečný život o.s.- integrace handicapovaných 
http://www.uzitecny-zivot.cz/

Internetové stránky pro postižené

Zdravotnické noviny
http://www.zdn.cz/

ORGANIZACE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
http://www.helpnet.cz/telesne-postizeni/organizace-telesne-postizenych/

Liga vozíčkářů
www.ligavozic.cz

Úpravy vozidel a autoškola pro tělesně postižené

CanoCar - Brno
http://www.suzuki-brno.cz/

Plzeň
http://www.jenca.cz/

Aktivizace v ČB !
www.ledax.cz

FOKUS

Občanské sdružení pro podporu a pomoc lidem s duševním onemocněním

http://www.fokus-cb.cz/

 

 

 

Aktualizace: 18.1.2019, Jana Svobodová


 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK