Workshopy Les a Voda

10.05.2021,  ICM  

Ve středu 5. května jsme navštívili ZŠ Omlenická v Kaplici, kde kolegyně Iva Sonnbergerová lektorovala dva workshopy z našeho nového celoročního vzdělávacího ekologického projektu Doma na zemi. Prvního na téma Les se zúčastnilo 12 dětí z 1. stupně a 4 pedagogičtí pracovníci, do druhého programu s tématem Voda se zapojilo celkem 25 dětí stupně druhého a pedagogů pět. Jelikož jsme obdrželi milou zpětnou vazbu, nechám ve zbytku textu slovo paní učitelce Daniele Vávrové:

Žáci naší školy se 5. května zúčastnili 2 workshopů. Žáci prvního stupně absolvovali workshop s názvem "Les", starší žáci poté workshop "Voda".

Obě témata byla velmi dobře zpracována, byl patrný velký zájem ze strany lektorky, která se o tyto oblasti skutečně zajímá. Z jejího projevu bylo patrné, že jsou jí obě oblasti blízké. Žáci nejvíce ocenili možnost vyzkoušet si různé pokusy - sledování mikroskopem, vznik páry z ledu nebo čištění vody přes kamínky. Rovněž velmi oceňujeme rozdělení dětí do menších skupinek tak, aby se mohl každý aktivně účastnit jednotlivých úkolů. Všechny informace byly doplněny velkým množstvím obrázků a ukázek, což dětem pomáhá propojit si tyto nově získané informace s praxí. Velkým pozitivem bylo také závěrečné hodnocení workshopu ze strany dětí, kdy měly k dispozici smajlíky, které jim pomohly jednoduše vyjádřit svůj názor na workshop. To je obzvláště důležité, jelikož některé děti mají velké problémy s vyjadřováním
a smajlíci jim velmi pomohly.

Zatímco malé děti nadšeně spolupracovaly a aktivně vyjadřovaly svůj názor,
u starších byla spolupráce problematičtější. Téma některé příliš nezaujalo a během workshopu tak měli tendence vyrušovat. To je však dáno jejich specifickým věkem, kdy mají naprosto jiné zájmy než vodu. Do naší školy chodí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Svou pozornost udrží jen velice krátkou dobu a je zapotřebí často střídat aktivity.
Celkově jsme byli s workshopy velmi spokojení a těšíme se na další spolupráci. Moc Vám děkujeme za krásné dopoledne.

Workshop byl uskutečněn v rámci projektu Doma na zemi 2021, který podpořili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.
 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

 
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2022
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.