10. ročník Jihočeského krajského kola soutěže školních časopisů

17.02.2020,  ICM  

Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež. Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce se uskutečňuje již 14. ročník soutěže.

Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji (ICM Český Krumlov a ICM Prachatice) se v roce 2020 uskutečňuje jubilejní desáté jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů.

Soutěžní kategorie
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy

V loňském roce se do 9. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo v sedmi kategoriích
26 školních časopisů a novin z 24 základních a středních škol Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s doprovodným programem se uskutečnilo v pátek 29. dubna 2019 ve Studentském klubu Kampa v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod záštitou náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, pana Mgr. Zdeňka Dvořáka.

Uzávěrka přihlášek 10. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je dne 31. března 2020,
vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 24. dubna 2020 opět ve Studentském klubu Kampa, v areálu Zemědělské fakulty JČU v Českých Budějovicích.

Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva časopisy z každé kategorie.

Jubilejní 10. ročník Jihočeského krajského kola 14. ročníku celorepublikové soutěže školních novin se uskutečňuje za podpory Jihočeského kraje.

za organizační štáb soutěže
Jan Čermák,
vedoucí projektového pracoviště Informační centrum pro mládež
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov
T.G.Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 712 427, 739 363 374,
e-mail: icm@icmck.cz, www.icmck.cpdm.cz

PŘIHLÁŠKA
14. ročník celorepublikové soutěže školních časopisů a novin
10. ročník Jihočeského krajského kola

V letošním ročníku pro přihlášení prosím využijte webový formulář, který naleznete zde:

https://forms.gle/nTqvyAYahh2bADbQ6

Vaše přihlášky budou tím pádem viditelné i pro pořadatele celorepublikového kola a v případě Vašeho postupu zjednoduší předání informací mezi pořadateli.


Kam poslat časopisy

2 různá čísla z období školního roku 2019 - 2020 zašlete nejpozději do 31. března 2020 na adresu:

Informační centrum pro mládež
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
T.G.Masaryka 114
381 01 Český Krumlov


Kontaktní osoba:
Jan Čermák
vedoucí projektového pracoviště Informační centrum pro mládež
tel.: 380 712 427, 739 363 374, e-mail: icm@icmck.cz
 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

 
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.