Workshop o poruchách příjmu potravy

18.10.2019,  Jana Peňáková  

Projekt Zdravý životní styl pokračuje na podzim aktivitou, o kterou byl prozatím mezi pedagogy největší zájem. Opět jsme proto povolali Jiřího Gabriela Kučeru z prachatického KreBul, o.p.s., aby pro nás a děti z Krumlovska přednášel o poruchách příjmu potravy.

Na čtvrtek 10. října si nás na celý den zamluvil metodik prevence ze školy
ZŠ Za Nádražím, pan Zdeněk Pilař, a sám si připravil dvouhodinovou přednášku
na téma ohrožení obecně a jak ho vnímáme a o návykových látkách, obě přednášky potom propojil. Zúčastnily se tedy všechny sedmé třídy v počtu 75 žáků.
Děti ze ZŠ Za Nádražím jsou velice vnímavé, při samostatné práci živě diskutují
a ptají se svých spolužáků na obsah jejich prezentací. Umí velice dobře přednášet výsledky svého bádání. Vypadá to, že žáci těchto tříd by mohli být vzorem
pro všechny školy v regionu, neboť pro ně potom efektivně funguje jednoduchý, ale přitom trefně připravený program, který už dokáží sami rozvinout.

V pátek 11. října jsme zavítali nejprve na zdejší ZŠ Kaplická za menší skupinkou utvořenou ze 16 dětí II. stupně a za hranice města do kaplické ZŠ Školní, kde sedělo 24 zvídavých žáků. Lektor si pochvaloval aktivitu dětí, i to, že dokázaly udržet pozornost. Bylo veselo a díky tedy patří i milým učitelkám, které dokážou pro děti zajistit programy na vážná témata s humorem.

Obsah prezentace reflektoval požadavky a reakce z jarních programů, kvitujeme proto, že neustrnul na místě, ale je pro žáky ještě poutavější a těšíme se
na spolupráci i v příštím roce, neboť to vypadá, že téma nezdravých tendencí
ve stravování a nevyrovnaná psychika je stále aktuálnější.

Projekt Multikulturní svět kolem nás 2019 podpořili: Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.
 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

 
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.