Informace k programu ERASMUS+ v souvislosti s BREXITem

19.03.2019,  Jana Svobodová, zdroj: MŠMT ČR  

Dotkne se Brexit nějakým způsobem dohod mezi českými a britskými vysokými školami? V tuto chvíli záleží na tom, jakým způsobem bude odchod proveden, zda se bude jednat o variantu „deal“, nebo „no-deal“.

V případě, že dojde k dohodě, vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) předpokládá, že bude ratifikována “Withdrawal agreement”, což by umožnilo plné zapojení Velké Británie do roku 2020. V případě, že by došlo k variantě „no-deal“, vláda Velké Británie předpokládá, že by finančně podpořila běžící projekty v případě, že nebude dohoda s EU uzavřena. Více informací je zveřejněno na webových stránkách www.erasmusplus.org.uk/Brexit-update. Vláda velké Británie v současné době jedná s EK, jak budou projekty pokračovat v případě, že nastane “no deal” situace. Pro Výzvu 2019 Erasmus+ mohou žadatelé podávající projekt zařazovat partnery z Velké Británie; vláda Velké Británie poskytla finanční záruku uhradit případné náklady všech Erasmus+ účastníků z Velké Británie; zatím je záruka poskytnuta přímo pro účastníky z Velké Británie.

Naváže se po Brexitu na smlouvy o výměně, které byly s EU?
V tuto chvíli nelze na otázku konkrétně odpovědět, ale jak už bylo zmíněno výše, britská vláda se zavázala, že udělá vše pro setrvání v programu Erasmus+. V programu Erasmus+ jsou i nyní zapojené země, které nejsou členy EU (země EHP, Turecko, Makedonie, Srbsko) a mobility všech účastníků programu fungují naprosto stejně jako u členských zemí. Toto je model, kterého by chtěla po roce 2020 dosáhnout i národní agentura Erasmus+ ve Velké Británii. Vše je ale samozřejmě otázkou vyjednávání britské vlády a EU.

Kdo bude hradit stipendia českým studentům, kteří vyjedou do Velké Británie po Brexitu?
V tuto chvíli se postupuje stále stejně a nic se nemění. Stipendia budou českým studentům dále hrazena z Erasmus+ zdrojů tak, jak to probíhalo doposud. Nepředpokládá se, že by se na tom do konce programového období Erasmu+ (2020) cokoliv měnilo. Pro britskou vládu je oblast mezinárodního vzdělávání jednou z priorit a velmi stojí o to, aby Velká Británie byla i nadále do programu Erasmus+ a dalších evropských vzdělávacích programů zapojena.

Jak by měly v této souvislosti postupovat české vysoké školy?
Stále stejně jako doposud. V tuto chvíli se pro ně a jejich studenty nic nemění a postup zůstává stejný.

Co činí v oblasti programu Erasmus+ EU pro případ, že by nastal Brexit „bez dohody“?
Pro případ Brexitu „bez dohody“ vydala Evropská komise (EK) návrh nouzového nařízení nazvaný Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ustanovení týkající se pokračování probíhajících činností v oblasti mobilit v rámci programu Erasmus+ v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Návrh si klade za cíl zajistit, aby studenti a stážisté v zahraničí, kteří se účastní programu Erasmus+ v době vystoupení UK z EU, mohli svá studia dokončit a nadále dostávat příslušné finanční prostředky nebo granty, což by bez potřebného právního základu, který vytváří tento návrh nařízení, nebylo možné. Návrh nařízení bude platit pouze pro mobility z a do UK (klíčová akce 1), a to pouze pro ty, které budou zahájeny před vystoupením UK z EU. Jedná se tedy o dočasné opatření, což vyplývá i z toho, že jde o opatření jednostranné iniciované EK. Na projekty klíčové akce 2 (KA2) a klíčové akce 3 (KA3) se bude vztahovat Návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se provádění a financování rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením UK z EU, avšak pouze tehdy, pokud UK přispěje do rozpočtu EU na rok 2019.
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha