Nabídka stipendií Česko-německého fondu budoucnosti

26.09.2018,  Jana Svobodová, zdroj: MŠMT ČR  

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2019/20 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi. Česko-německý fond budoucnosti chce svým stipendijním programem rozšířit okruh lidí, kteří se v průběhu svého studia zabývají jazykem a kulturou sousední země, chtějí získat hlubší náhled do stavu vědeckého výzkumu a chtějí se účastnit vědecké výměny. Nabídka stipendií se proto týká výlučně studentů, kteří chtějí v rámci studia ve své zemi absolvovat jedno- anebo dvousemestrální studijní pobyt v sousední zemi. Stipendium se neuděluje těm žadatelům, kteří v této sousední zemi právě absolvovali jiný studijní pobyt. Kromě toho je vyloučena dvojí stipendijní podpora, tj. současné pobírání dalšího stipendia.

Stipendia jsou určena na jeden až dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci, historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.). V současné době činí výše stipendia ČNFB pro studenty bakalářských oborů 650 eur a pro studenty magisterských oborů a doktorandy 800 eur měsíčně. Stipendisté mohou rovněž počítat s jednorázovým příspěvkem 650 / 800 eur na studijní materiál, cestovní výlohy apod. Pobyt v zahraničí slouží k získání resp. prohloubení znalosti jazyka a kultury sousední země. Kromě toho mají studující získat náhled do akademického života hostitelské země a aktivně se účastnit vědecké výměny. Proto mají stipendisté/stipendistky během stipendijního studia za úkol pracovat na konkrétním projektu s česko-německou tematikou a na toto téma napsat referát (může se také jednat o diplomovou či doktorskou práci, kterou je poté třeba předložit).

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019.

Bližší informace ke stipendiu Česko-německého fondu budoucnosti (včetně termínů a formuláře žádosti) najdete na webových stránkách Česko-německého fondu budoucnosti: http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON