Enviromentální celoroční projekt „Doma na zemi“ má další své aktivity za sebou

19.05.2022,  ICM  

Informační centrum pro mládež, projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov i nadále pokračuje v realizaci jednotlivých workshopů v rámci celoročního enviromentálního projektu „Doma na zemi“. Ve dnech 28. – 30. března jsme v rámci projektu Mateřské školy ve Velešíně „Ukliďme svět“ realizovali 6 workshopů na třídění odpadu pod názvem „Kam co patří?“. Děti se za pomoci maňáska – kočičky Třídilky dozvěděly jak správně třídit odpad, který nám doma vzniká. Jak napomoci tomu, abychom odpadu vytvářeli méně. Každé z dětí si osobně vyzkoušelo třídit jednotlivé odpadky (cvičné a řádně vymyté) do označených kontejnerů. Třídily je tak, aby věděly kam patří až budou ve školce, nebo doma s rodiči sami třídit. I když se občas nějaký odpadek zatoulal do jiného kontejneru, vše jsme společnými silami napravili a děti si to o to více budou pamatovat. Na závěr si děti zazpívaly písničku o třídění odpadu. Celkem se těchto workshopů zúčastnilo 90 dětí a 9 pedagogů.

Enviromentální workshopy na téma „Hospodářská zvířata“ jsme realizovali v měsíci dubnu čtyři, a to 12. a 13. 4. v MŠ Přídolí a 26. 4. dvakrát v MŠ Za Soudem v Českém Krumlově. 70 dětí
a 6 pedagogů se dozvědělo jaká chováme hospodářská zvířata, proč je chováme a čím jsou člověku užitečná. Děti si za pomoci obrázků hravou formou vyzkoušely správně vytvořit zvířecí rodiny i s tím, co člověku dávají. Například: husí rodina = houser, husa, house, maso, peří, sádlo. Podobně tomu bylo i u dalších hospodářských zvířat, kde si děti nenásilnou formou vštěpovaly jak se nazývá samec, samice a mládě z každé zvířecí rodiny. Dětem se tento workshop líbil i z toho důvodu, že si mohly osahat peří, paroží, ovčí rouno atd.
Ve čtvrtek 28. dubna jsme se zúčastnili „Dne Země“ v Lomnici nad Popelkou, který pořádalo středisko volného času „Sluníčko“. Naše ICM tam dopoledne realizovalo workshopy na téma „Volně žijící zvířata“ pro 2.A, 2.B, 5.A, 5.B a 5.C z tamní základní školy. Celá akce za krásného jarního počasí probíhala v místím lesoparku, kde se žáci dozvěděli s jakými zvířaty se můžeme ve volné přírodě potkat, jak se chovat a co dělat na jaře, kdy ptáci hnízdí, nebo kdy můžeme běžně na procházce potkat „opuštěná“ mláďata. Za pomoci hry měly děti správně rozdělit obrázky zvířat do skupin jako například: plazi, hmyz, obojživelníci, savci, ptáci, kroužkovci, roztoči….
Na závěr za pomoci lupy mohli účastníci pozorovat hlemýždě, slimáka, mravence a další živočichy. Menší děti si ještě mohly vyrobit rybičku z šišky a včelího vosku. Těchto workshopů se účastnilo celkem 100 dětí a 7 pedagogů.
Odpoledne v čase 14:00 – 17:00 hodin v zahradě Střediska volného času „Sluníčko“ v Lomnici nad Popelkou jsme ještě realizovali pro veřejnost workshop „Tvoření z odpadu“. Děti i dospělí si mohli vytvořit například kasičku z kelímku od jogurtu, hada z víček od PETlahví, letadlo z roliček od toaletního papíru a dřívek od nanuků, nebo kastaněty ze starého kartonu a víček od piva, či jiné drobnosti. Této vydařené odpolední akce se zúčastnilo 72 dětí a 58 dospělých.

V Mateřské škole v Přídolí, kterou jsme navštívili v pondělí 16.5. a ve čtvrtek 19.5. jsme zrealizovali workshopy s tématem „Les“. Nejprve pro děti ze třídy Hvězdičky a ve čtvrtek pro Sluníčkovou třídu. Využili jsme krásného počasí, které panovalo již od rána a jejich krásné zahrady se vzrostlými jehličnatými stromy a celý program probíhal ve venkovním prostoru.
Děti se na čerstvém vzduchu dozvěděly informace o tom jaké lesy u nás máme, jaké stromy a rostliny v něm rostou a jakou má les pro člověka funkci. Za pomoci mikroskopu si děti mohly prohlédnout zvětšeného brouka kůrovce smrkového. Lupou si pak prohlédli i cestičky, které lýkožrout v kůře stromů dělá. Také se dozvěděly, proč tento malý brouček je tak hodně nebezpečný při přemnožení především pro smrky. Co pro to my lidé můžeme dělat, abychom zabránili kůrovcovým kalamitám. Díky pokusu do kterého se děti aktivně zapojily, měly možnost zjistit co nejvíce zadržuje vodu. Zda kamení, hlína, nebo mech.
Na závěr si děti vyzkoušely techniku zvanou „frotáž“, kdy si obkreslily pastely strukturu kůry stromů.
28 dětí i tři paní učitelky workshop hodnotily velmi pozitivně.

Ve středu 18.5. jsme realizovali první pilotní workshop na téma „Louka“ v Mateřské škole Za Soudem v Českém Krumlově. Stejně jako ve školce v Přídolí jsme využili krásného rána a veškeré aktivity realizovali venku na školkové zahradě.
Děti se dozvěděly jak a proč louky vznikly. Co na louce mohou najít za druhy trav, bylin, rostlin, hmyzu i živočichů. Velmi nás překvapilo co všechno děti znaly.
Děti se šly projít po zahradě, kde jsme si ukázali, jaké rostliny jsou v jejich školním trávníku. Prohlédly si pomocí lup kvetoucí jahody s pylem. Dozvěděly se proč je hmyz pro opylování rostlin tak důležitý. V sudu s okapovou vodou viděly kolik pylu je teď na jaře kolem nás.
Děti si zkusily zahrát na hmyz, který se živí nektarem rostlin a jako poděkování za jejich stravu je zároveň díky svým chlupatým nožičkám opyluje. Rostliny pak díky opylení mohou mít plody nebo semena, která my lidé pak rádi konzumujeme a rostlinám slouží k jejich dalšímu rozmnožování.
Na závěr děti viděly jaký je vývoj motýla, kterého si od vajíčka, přes zakuklenou larvu až po samotného motýla vytvořily.
Workshop všech 19 dětí hodnotilo samými usměvavými smajlíky.

Workshopy v rámci celoročního projektu „Doma na Zemi“ podpořili město Český Krumlov, Jihočeský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue