O celoroční projekt „Doma na zemi“ je i v letošním roce velký zájem

23.03.2022,  ICM  

Od počátku letošního roku Informační centrum pro mládež již zrealizovalo v rámci celoročního enviromentálního projektu „Doma na zemi“ 10 workshopů pro 178 dětí a žáků mateřských a základních škol a 19 pedagogů.

V lednu proběhly hned čtyři workshopy na téma třídění odpadu pod názvem „Kam co patří?“ v Mateřské škole v Přídolí a v Základní škole Fantova v Kaplici. Děti se zde interaktivní formou dozvěděly, jak lze rozpoznat jednotlivý odpad nejen podle vzhledu, ale také podle zvuku a hmatu. Samy si vyzkoušely třídění odpadů do jednotlivých cvičných kontejnerů. A že je to do školky a školy nevhodné a nehygienické? Ale kdepak, odpadky jsou vymyté tak, že se jich děti nemusí štítit. Ba naopak se do třídění vrhly s velkým nadšením. K tomu se naučily písničku o třídění odpadu a na závěr každý dostal pracovní list s kontejnery a odpadky. Za pomoci pana učitele, paní učitelky nebo mamky a taťky mohly děti ještě jednou správně roztřídit odpad pro lepší zapamatování.
Jednotlivé workshopy děti i pedagogové hodnotili velmi pozitivně.

V únoru jsme navštívili Mateřskou školu Za Soudem v Českém Krumlově, kde se dvě třídy dětí – Rybičky a Želvičky dozvěděly informace o volně žijících zvířatech u nás v České republice. Děti se dozvěděly například, že zvířata můžeme dělit podle toho, kde žijí, čím se živí, jak se rodí atd. Jak jim můžeme pomáhat nejen v zimě. Ale také, jak je můžeme chránit a jaká zvířata jsou chráněná a ohrožená. A protože jsme si mohli dovolit čarovat, děti se na chvilku proměnily ve veverky a na okamžik se mohly vcítit do zvířecí kůže při pohybové hře. Nakonec si děti prohlédly odlitek stopy a vyrobily si vlastní stopu do tvrdnoucí hmoty.
I tyto workshopy byly hodnoceny usmívajícími se smajlíky, které znamenají „moc se mi to líbilo!“.

Když přišel měsíc březen, kdy se dle pranostiky říká že „za kamna vlezem“, tak my jsme to neudělali. Raději jsme vlezli do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Mola ve Velešíně. Zde jsme ve dvou dnech připravili pro žáky sedmých tříd pilotní, průřezový workshop pod názvem „Procházka krajinou“. Workshop byl zaměřen na základní informace z oblastí voda, les, louka. Tyto informace byly předávány žákům 7.A a 7.B ze ZŠ Velešín interaktivním způsobem za pomoci pokusů, využití lup, mikroskopu, přírodnin, nebo ukázky Lýkožrouta smrkového, ale také formou herních prvků.
Na závěr si žáci vyzkoušeli vyrobit vlastní sopku a vyzkoušeli si tak sopečnou činnost.
Posledním bodem workshopu byla zpětná vazba, kterou žáci vyjádřili pomocí smajlíků a několika vět k 2,5 hodiny trvajícím aktivitám. Některým se workshop líbil, někteří měli výhrady k nějaké z aktivit a někdo se vyjádřil i úplně negativně. I to se může stát, někdy se těžko někdo zavděčí jednomu člověku, natož 46 „teenagerům“. Ale alespoň díky zpětné vazbě víme, co můžeme vylepšovat, vylaďovat a měnit třeba k lepšímu.

V pondělí 14. března jsme zavítali do školky v Přídolí, kde jsme pro děti zrealizovali workshop na téma „Voda“. Děti měly možnost vidět na živo různé živočichy žijící ve vodě, jako například potápníka, znakoplavku, larvu vážky, chrostíka, pijavici atd. Dozvěděly se, jak funguje koloběh vody, nebo jak se upravuje pitná voda, kam teče voda z naší domácnosti a co se s ní dál děje. Děti si také vyzkoušely filtraci vody, nebo viděly jak se tvoří mraky.
Děti byly moc šikovné a workshop si užily.

Prozatím posledním realizovaným workshopem ve středu 16. března bylo téma „Les“ se kterým jsme za dětmi přišli do Mateřské školy Za Soudem v Českém Krumlově.
Děti se dozvěděly, jaká zvířata žijí v lese a jaké vydávají zvuky. Také jsme si povídali o stromech a poznávali je. Nebo se mohly podívat na brouka kůrovce a jeho chodbičky v kůře z blízka prostřednictvím lupy a mikroskopu. Díky pokusu si zkoušely, jak les zadržuje vodu. Nebo si obkreslily strukturu kůry stromů.
Také jsme si povídali o tom, co nám všechno les poskytuje a jak je pro člověka důležitý. Včetně toho, jak je důležité lesy chránit.
Děti byly velmi zvídavé a šikovné, do aktivit se zapojovaly s nadšením a jejich hodnocení pomocí smajlíků bylo velmi pozitivní.


Workshopy v rámci celoročního projektu „Doma na Zemi“ podpořili město Český Krumlov, Jihočeský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue