12. ročník jihočeského krajského kola soutěže školních časopisů

10.03.2022,  ICM  

Národní soutěž školních časopisů a novin je připravena pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež. Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce se uskutečňuje již 16. ročník celostátní soutěže.

Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji (ICM Český Krumlov a ICM Prachatice) se v roce 2022 uskutečňuje jedenácté jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů.

Soutěžní kategorie
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy

V loňském roce, kdy pandemie donutila pořadatele i soutěžící čelit nepříjemným výzvám, se do 11. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo ve čtyřech kategoriích 16 školních časopisů a novin ze 14 základních a středních škol Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s doprovodným programem se uskutečnilo v pátek 24. září 2021 ve Studentském klubu Kampa v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod záštitou náměstka hejtmana Jihočeského kraje, pana Mgr. Pavla Klímy.

Uzávěrka přihlášek 12. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je stanovena na den
22. dubna 2022, vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 20. května 2022 ve Studentském klubu Kampa, v areálu Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích.

Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva časopisy z každé kategorie.

12. ročník Jihočeského krajského kola 16. ročníku celorepublikové soutěže školních novin se uskutečňuje za podpory Jihočeského kraje, platformy Eurodesk, města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
V letošním ročníku pro přihlášení prosím využijte webový formulář, který naleznete zde:

https://forms.gle/qsKabQXSacnf8GSF8


Vaše přihlášky budou tím pádem viditelné i pro pořadatele celorepublikového kola a v případě Vašeho postupu zjednoduší předání informací mezi pořadateli.


Kam poslat časopisy

Alespoň dvě čísla z období školního roku 2021 / 2022 zašlete nejpozději do 22. dubna 2022 na adresu:

Informační centrum pro mládež
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
T.G.Masaryka 114
381 01 Český Krumlov
 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue