Přednášky a besedy s Danielem Hermanem

24.11.2021,  ICM  

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 k nám zavítal významný host, bývalý ministr kultury ČR, mluvčí české biskupské konference či ředitel ústavu pro studium totalitních režimů a současný honorární konzul Lichtenštejnského knížectví či člen rady vlády pro lidská práva.

V dopoledních hodinách jsme společně navštívili českokrumlovské gymnázium, kde proběhla přednáška pro 32 studentů třetích ročníků, vpodvečer potom do NZDM Bouda našlo cestu 12 účastníků z řad veřejnosti.

Hlavním tématem byly česko-německé vztahy. Pan Herman brilantním způsobem shrnul evropské dějiny a na zajímavých příkladech sledoval cestu od starověkého Říma přes Svatou říši římskou národa německého až po navazující evropské sjednocující celky jako Evropské hospodářské společenství a Evropskou unii.

Zdůrazňoval potřebu posuzovat člověka na základě jeho skutků a nikoli z důvodu národnosti či etnicity. Z Československa bylo totiž v poválečné době odsunuto na
3 milionu německy mluvících občanů bez ohledu na jejich provinění a spolupráci s nacistickým režimem. Paradoxem bylo například odsunutí německy mluvících Židů, kteří přežili holocaust.

Kromě jiného pan Herman představil své působení na nově vzniklém lichtenštejnském honorárním konzulátu v Brně a pojednal také o dějinách česko-lichtenštejnských vztahů. Zajímavá byla pro účastníky aktuální situace ohledně vyvlastněných lichtenštejnských majetků v naší zemi. Uklidnil také návštěvníky v tom, že zámky jako Lednice či Valtice nikdo z České republiky odvézt nedokáže, což se týká ve vztahu nás Jihočechů i dřívějších majetků schwarzenberského rodu, naopak by to mohlo znamenat nové investiční příležitosti. Nicméně ani u jednoho ze sporů to není na pořadu dne.

V diskuzi zejména se studenty ocenil pan Herman jejich znalosti a dobrou startovní pozici pro orientaci v problematice, účastníci zase ocenili perfektní erudovaný rétorický výkon páně Hermana a v neposlední řadě je nutno dodat, že setkání bylo nesmírně obohacující také pro pedagogy a pořadatele. Věříme, že takto přínosný host u nás nebyl pouze jednorázově a snažíme se ihned připravit témata, která by v budoucnu byla zejména pro studenty atraktivní.
Program byl uskutečněn v rámci celoročního projektu „Multikulturní svět kolem nás
a dějiny 20. století 2021“, který podpořili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.
 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

 
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.