Adaptační kurzy "Spolu po covidu"

25.10.2021,  ICM  

Na dva turnusy speciálních adaptačních kurzů si nás do Střelských Hoštic nedaleko Horažďovic v Plzeňském kraji pozvali pedagogové ze SZŠ Český Krumlov, abychom pro všechny jejich učně z 1. ročníků realizovali výchovně-naučný, ale i zábavný program. Ten byl zařazen také do evropské kampaně Time to move.

MŠMT v letošním roce vypsalo zvláštní program Spolu po covidu, aby podpořilo zejména učňovskou mládež v adaptaci na nové školní prostředí a kolektiv.
Letošní prváci totiž zažili něco pro jiné nepředstavitelného – poslední dva roky základní školy pro ně v klasické formě prakticky neexistovaly.

První setkání proběhlo ve dnech 11. a 12. října pro obory kuchař-číšník a prodavač, následované setkáním druhým v termínu 20. a 21. října pro obory truhlář, zedník
a klempíř. Prvního se zúčastnilo 11 chlapců a 11 děvčat, druhého pak 18 chlapců.

Pro obě skupiny se jednalo o program až na malé výjimky totožný. Chtěli jsme jim předat znalosti a dovednosti z oblastí zdravého životního stylu, ekologie a také představit evropské příležitosti pro mládež. Celým programem se táhla linie akčních kooperativních her.

Studenti tak například zažili výbuch vlastnoručně stvořené sopky, v týmech z jednoho člena tvořili mumii, vyrobili si vlastní bonbónovou buňku, snažili se vyrobit létající vejce a mnoho dalšího. Na seminářích jsme přivítali dva přednášející hosty v tématech kyberbezpečnosti a poruch příjmu potravy, kolegyně Iva provedla workshop prevence nelátkových závislostí. Účastníci se dozvěděli o projektu Erasmus+, Domu zahraniční spolupráce a platformě Eurodesk a některé z nich vážně zaujala zejména příležitost stáží v odborné přípravě. Z fondu Eurodesk si také mohli odnést mnoho propagačních materiálů i drobných odměn, což hojně činili.

Vzhledem k tomu, že se programů účastnili také jejich pedagogové, otipovali jsme si společně u jednotlivců i narychlo vzniklých týmů schopnost spolupráce i míru ochoty se zapojit. Nechyběl také večerní oheň se zpěvem táborových písní za doprovodu kytary, ani malá procházka v přírodě.

Pracovníci ICM společně s pedagogy hodnotili programy velice pozitivně a přínosně
a stejně tak se k jeho průběhu vyjadřovali sami studenti. Přes počáteční nechuť zapojovat se do některých aktivit se všem program zamlouval, i když některým se zalíbily spíše ty akčnější a fyzičtější, jiní zase dávali přednost klidnějším.

Věříme, že účel stmelení kolektivu a osvěžení výuky netradičními vzdělávacími technikami se zdařily a se školou již společně plánujeme na ně v budoucnu navázat.
Přejeme všem účastníkům, aby návrat do běžného vyučovacího režimu proběhl nerušeně a aby se doba distanční výuky již nevrátila.

Program finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a platforma Eurodesk při Domu zahraniční spolupráce ČR.
 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

 
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.