Letní příměstské tábory CPDM 2024

Termíny konání:

LPT I                    8. – 12. 7.     (informace a přihlášky na webu NZDM Bouda)       

LPT II                  15. – 19. 7.   (přihláška zde)

LPT III                19. – 23. 8.   (přihláška zde)

Věk:                   7 – 13 let

Místo konání:   T. G. Masaryka 114 – NZDM Bouda

Cena:                 2300,- Kč

Účastnická přihláška:

K oficiálnímu přihlášení dítěte na tábor slouží „formulář přihlášky“ (odkaz na formulář ke stažení je uveden u termínů výše). Každý z našich tří běhů příměstského tábora má svou vlastní verzi přihlášky. Na každém formuláři je již z naší strany předvyplněný termín tábora a příslušný běh je patrný také ze samotného názvu tábora na přihlášce (… příměstský tábor CPDM II - LPT II).

Přihlášku, prosíme, vyplňte pečlivě. Důležité pro nás jsou zejména základní osobní údaje o dítěti, kontaktní údaje na rodiče/zákonné zástupce a informace o zdravotním stavu účastníka.  

Vyplněnou účastnickou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem:

- zašlete, nebo osobně doručte na adresu našeho sídla v Č. Krumlově (CPDM, o.p.s., T. G. Masaryka 114, 381 01 Č. Krumlov, pracoviště ICM, 1. patro)

-  anebo s podpisem oskenujte (PDF/JPG) a zašlete v elektronické podobě na  e-mail icm@icmck.cz a zároveň v kopii na e-mail cpdm@cpdm.cz

Cena zahrnuje:

pedagogické a zdravotnické zajištění programové činnosti (vedoucí, zdravotník, instruktoři), náklady na veškeré programové aktivity (programový materiál, doprava, pronájmy, vstupné,…), stravování (denně 2 svačiny + 3 x teplý oběd vč. polévky, 2x celodenní stravovací balíčky = ekvivalent oběda a dvou svačin, celodenní pitný režim), základní úrazové pojištění.   

Výše uvedenou částku, prosíme, uhraďte nejpozději do 10 kalendářních dnů po podání závazné účastnické přihlášky, resp. po e-mailovém potvrzení jejího přijetí z naší strany, bankovním převodem. Přijetí úhrady na náš bankovní účet Vám také potvrdíme zpětně e-mailem.

Platební údaje:         číslo bankovního účtu (ČSOB):  218 137 931/0300

Do zprávy pro příjemce napište symbol identifikace tábora (LPT I/LPT II/LPT III) + příjmení účastníka), jako variabilní symbol k platbě použijte prvních šest čísel rodného čísla účastníka – bez čísel za lomítkem.

Program letního příměstského tábora:

bude sestaven s co největší rozmanitostí aktivit. V programu tak budou zařazeny aktivity pohybové a sportovní, výtvarné, kulturní, společensky a vlastivědně poznávací, klidové a odpočinkové. Děti se tak zúčastní například výletů mimo město (pěšky i vlakem), splují na raftech část řeky Vltavy, naučí se základy paddleboardingu,….

Vzhledem k tomu, že hlavním místem konání tábora je nízkoprahové zařízení Bouda, má tábor dobré zázemí i pro „mokrou“ variantu programu.

Stornování účastnické přihlášky ze strany rodičů:  

V případě zrušení účasti dítěte na táboře z akutních zdravotních důvodů v době před nástupem na tábor (na základě doložení potvrzení ošetřujícího lékaře), bude rodičům vrácen celý jimi uhrazený účastnický poplatek. Ostatní případy budou řešeny individuálně.

 

 

  

 

 

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue