Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Informační centrum pro mládež

 

                 Vás zvou na vzdělávací programy v rámci projektu

Doma na Zemi 2021

 

Projekt zahrnuje vzdělávací programy, jejichž témata mají obohatit novými formami formální vzdělávání v MŠ a ZŠ, tak, aby děti dalšími aktivitami prohloubily svůj zájem o poznání, další znalosti a zkušenosti v oblastech přírody a ekologické výchovy. Jednotlivé programy mají za cíl poučnou formou věnovat se tomu, jak by se každý z nás měl chovat, aby příroda kolem nás zůstala zachována i pro další generace.

  

Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.

 

 

Workshop „KAM CO PATŘÍ?“

DATUM: dle domluvy

ČAS: dle domluvy

ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ

MÍSTO: třída, ve vaší MŠ/ ZŠ, nebo NZDM Bouda, Špičák - T.G.Masaryka 114, Český Krumlov

CÍLOVÁ SKUPINA: děti MŠ 3 – 6 let, žáci I. stupně ZŠ

KAPACITA: 1 školní třída

LEKTOR: Iva Sonnbergerová

 

ANOTACE:

Děti se dozví prostřednictvím interaktivního workshopu co je odpad, jak rozdělujeme odpad, jak správně třídit odpad, zpracování a recyklace odpadů, co se s odpadem dál děje a co se z něj poté vyrábí, jak můžeme předcházet vytváření odpadu.

Dále se s dětmi zamyslíme nad tím, jak předcházet hromadění odpadu, kolik jsme schopni ho vyprodukovat. Jak je důležité odpad, který vytváříme, třídit a zároveň ho třídit správně. Děti se také dozví co se po jeho vhození do kontejneru na tříděný odpad děje. Případně, jak je dál použit a zpracován, či jak je likvidován.

Samotné třídění si prakticky vyzkouší prostřednictvím hry s názornou ukázkou kontejnerů, které se v jejich okolí nacházejí včetně sběrného dvora.

Společně si také s dětmi ze základních škol vyrobíme dekorační věc, kterou lze celou udělat z použitých materiálů, které bychom za normálních okolností vyhodili, a které nám nyní poslouží jako levný tvořivý materiál.

 

 

Workshop „VODA“

DATUM: dle domluvy

ČAS: dle domluvy

ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ

MÍSTO: třída ve vaší MŠ/ ZŠ, zahrada či blízké okolí vaší MŠ/ZŠ, nebo NZDM Bouda, Špičák - T.G.Masaryka 114, Český Krumlov

CÍLOVÁ SKUPINA: děti MŠ 3 – 6 let, žáci I. stupně ZŠ

KAPACITA: 1 školní třída

LEKTOR: Iva Sonnbergerová

 

ANOTACE:

Děti se interaktivní a hravou formou dozví o koloběhu vody. Jak vzniká déšť. O vodních tocích, vodních nádržích, rybnících, moři, ale také o kanalizaci a čištění vody. Jací živočichové žijí v jednotlivých vodách. Děti se budou moci pomocí lupy a mikroskopu podívat co vše například najdou ve vodě z řeky, kaluže, rybníka, kohoutku.

Prostřednictvím pokusu se podívají na to, jak se vytvářejí mraky.

Na závěr workshopu si s dětmi povíme, jak je důležité chránit vodu před znečištěním a jak lze šetřit pitnou vodou.

 

 

Workshop „LES“

DATUM: dle domluvy

ČAS: dle domluvy

ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ

MÍSTO: třída ve vaší MŠ/ ZŠ, zahrada či blízké okolí vaší MŠ/ZŠ, nebo NZDM Bouda, Špičák - T.G.Masaryka 114, Český Krumlov

CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ

KAPACITA: 1 školní třída

LEKTOR: Iva Sonnbergerová

 

ANOTACE:

Účastníci workshopu se dozví více informací o tom, že les má také kromě produkční funkce, funkci klimatickou, vodohospodárnou, půdoochrannou, zdravotní a hygienickou, ale také rekreační. Děti se dozví něco málo o ekosystému a také kůrovci. Workshop bude přizpůsoben věku dětí a bude veden interaktivní formou, aby se děti mohly sami zapojovat do aktivit. Například formou pokusu si ukážeme, jakou les má funkci při zadržování vody v krajině.

 

Workshop „ZVÍŘATA“

DATUM: dle domluvy

ČAS: dle domluvy

ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ

MÍSTO: třída ve vaší MŠ/ ZŠ, zahrada či blízké okolí vaší MŠ/ZŠ, nebo NZDM Bouda, Špičák - T.G.Masaryka 114, Český Krumlov

CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ

KAPACITA: 1 školní třída

LEKTOR: Iva Sonnbergerová

 

ANOTACE:

Jaká zvířata můžeme potkat v lese, ve vodě, na louce? Představíme zvířata, která se vyskytují především v našem okolí a regionu.

V interaktivním workshopu se děti dozví jaká zvířata mohou potkat a zahlédnout ve svém okolí. Která zvířata jsou vzácná, chráněná, nebo dokonce ohrožená.

Dozvědí se kde jaké zvíře žije, čím se živí, jak přichází na svět atd.

Pokud se workshop uskuteční venku, děti si vyzkoušejí odlití stop zvířat, pozorování života ve vodě na louce (např. chroustíků, vodoměrek, brouků, hmyzu…).

Formou hry se na chvíli stanou ptáčky. A dozvědí se, jak zvířatům pomáhat v jednotlivých ročních obdobích, jak je chránit a jak se pohybovat v přírodě, aby nějaké zvíře zahlédly a mohly je pozorovat.

 

 

Projekt „Doma na zemi 2021“ je podpořen  finančními prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihočeského kraje a Města Český Krumlov.


 

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

 
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.