Jihočeská Informační centra pro mládež


Informační centra pro mládež (ICM) fungují v Jihočeském kraji v těchto městech: v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Prachaticích a Táboře. 

Zřizovatelé a zaměstnanci těchto ICM spolu již delší dobu spolupracují a podílejí se na nejrůznějších akcích a produktech tak, aby byl Jihočeský kraj co nejlépe pokryt jejich nabídkou.

URL: http://www.jicm.cz

E-mail: info@jicm.cz

ICM Český Krumlov

Informační centrum pro mládež Český Krumlov bylo založeno roku 1997 jako jedno z projektových pracovišť Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

www.icmck.cpdm.cz

www.facebook.com/icmceskykrumlov

ICM Prachatice

Informační centrum pro mládež Prachatice bylo otevřeno v červnu roku 2009 jako jedno z projektových pracovišť KreBul, o.s. Volary.

Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
Tel.: +420 388 424 196
GSM: +420 723 123 093
Skype: icmpt1
icmpt@centrum.cz

www.oskrebul.cz/icm

ICM Tábor

Informační centrum pro mládež Tábor o.s. zahájilo svou činnost 1. února 1999 pod zřizovatelstvím Občanského sdružení Táborsko.
Od 7. 12. 2001 je samostatným právním subjektem se statutem občanského sdružení. Je zakládajícím členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice.

Farského 887, 390 02 Tábor
Tel/fax: +420 381 252 416
info@icmtabor.cz

www.icmtabor.cz
 

Informační centrum pro mládež České Budějovice

Husova 622/45, 370 05 České Budějovice
http://www.icmcb.cz/

Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec

Nám. Míru 7, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel: 725 832 686
info@icmjh.cz  

http://www.icmjh.cz/

Jihočeská Informační centra pro mládež plánovala společné aktivity pro rok 2012

Autor textu: Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. – ICM Český Krumlov

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 se poprvé v novém roce setkali zástupci Jihočeských Informačních center pro mládež (ICM). A to při příležitosti celodenní pracovní porady, kterou tentokrát hostilo ICM v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (CPDM, o.p.s.). Jednání se zúčastnili zřizovatelé a zástupci všech tří jihočeských ICM, tj. zástupci ICM Český Krumlov, ICM Prachatice a ICM Tábor.      

Smyslem setkání bylo jednak stručně vyhodnotit projekty a aktivity, které všechna tři ICM společně uskutečnila v roce 2011 a jednak naplánovat společnou práci v roce 2012. Na programu jednání byly také otázky dotýkající se střednědobé strategie činnosti jihočeských ICM.

Zpětný pohled na společné aktivity a projekty uskutečněné v roce 2011 je více než povzbudivý. 

Poměrně hodně „úrodná“ byla v roce 2011 oblast tvorby společných informačních materiálů. V této sféře se podařilo například připravit, zpracovat a elektronicky vydat Katalog nabídky středoškolského vzdělávání v Jihočeském kraji, který měl veřejnou premiéru v listopadu 2011 na veletrhu odborného středoškolského vzdělávání „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích.

Neméně významným materiálem, vydaným v listopadu 2011, byla tištěná informačně metodická brožura „Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji a v regionu Českokrumlovska“. Tato brožura byla připravena a vydána díky spolupráci  Informačního centra občanského sektoru Český Krumlov (ICOS)  a Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. – projektového pracoviště ICM Český Krumlov, avšak ostatní dvě jihočeská ICM (Prachatice a Tábor) se částečně na obsahu publikace podílela sběrem a ověřováním informací ve svých regionech.

   

Vedle výše uvedených tématických publikací byly za vzájemného přispění jihočeských ICM vydávány elektronické a tištěné zpravodaje a časopisy… např. informační bulletiny z oblasti práce a brigád, evropských příležitostí pro mládež, zpravodaj o dobrovolnictví, časopis Časák ICM a další výstupy.

Významnou součástí společné informační a prezentační práce Jihočeských ICM byly informační expozice na vybraných veletrzích a výstavách. První z expozic byl stánek Jihočeských ICM na  prestižním „cestovatelském a turistickém“  veletrhu Regiontour 2011 v Brně. Zde byly odborné veřejnosti premiérově představeny v té době zcela nové společně  připravené informační produkty elektronických CD katalogů „Levná zima v jižních Čechách“ a „Levné léto v jižních Čechách“. Oba katalogy byly připravovány za podpory Jihočeského kraje a s určením pro sezónu roku 2011 byly vydány v listopadu 2010. Dalšími společnými výstavními a prezentačními akcemi jihočeských ICM byly stánky na výstavě „Mobil salón“ (duben 2011) a „Země živitelka“ (srpen/září 2011). Většinu výstav mohla jihočeská ICM absolvovat díky pomoci Jihočeského kraje, který poskytl zázemí svých expozic.

  

O dalších společných aktivitách Jihočeských Informačních center pro mládež v roce 2011 se můžete dočíst ve zprávě Informačního centra pro mládež Tábor, jejímž autorem je Václav Pavlík.

Tuto zprávu naleznete například na webu ICM Český Krumlov: http://icmck.cpdm.cz/index.php?page=zprava&id=247

Hodnocení uplynulého roku bylo odrazem pro plánování  společných aktivit v roce 2012 a také pro přemýšlení o střednědobých výhledech…

Jak tedy bude alespoň orientačně vypadat program společných aktivit pro rok 2012, na nichž se jihočeská „icéemka“ zatím domluvila?    

Z hlediska potřeb společné propagace, obecné informovanosti a lepší orientace uživatelů všech služeb Jihočeských ICM vznikne společná webová stránka, která bude zatím sloužit jednak jako webový rozcestník a jednak jako prostor pro prezentování společných informací, určených pro potenciální uživatele z celého Jihočeského kraje. Obdobně také bude připravována společná informační tištěná skládačka. V této souvislosti vznikne zcela originální grafický design vnější podoby jihočeských ICM, logo, značka ad.

Jako důležitá se v této době ukazuje určitá „racionalizace“ a „efektivizace“ některých obsahových činností, které si většinou v minulých obdobích jednotlivá ICM zajišťovala sama.

Toto se projeví mimo jiné ve vzniku společné nabídky seminářů a workshopů na vybraná, nejenom „informační“, témata. V této souvislosti si partnerská ICM rozdělila workshopy dle svých současných odborností, schopností a zájmu. Vybrané semináře pak budou jednotlivá pověřená ICM daleko odborněji realizovat na teritoriu celého Jihočeského kraje dle potřeb partnerských  ICM, dle zájmu škol a dalších organizací.

Podobně jako u seminářů dochází k rozdělení odpovědnosti jednotlivých ICM také při tvorbě tématických elektronických „infolistů“. 

Sjednocovány a efektivizovány budou postupně také práce  spojené s přípravou a elektronickou prezentací vybraných oblastí webových informací. 

Významná část čtvrtečního jednání byla věnována „velkým“ informačním projektům, jejichž plánovanými hlavními výstupy jsou originální informační produkty.  Těchto velkých projektů je ve hře zatím zhruba sedm a není zatím zcela rozhodnuto, zda bude možné v roce 2012 zajistit jejich realizaci v plném rozsahu.  Zdá se, že zatím jsou vytvořeny předpoklady pro aktualizaci a rozšíření elektronického katalogu středních škol. Práce budou probíhat také na navazujícím katalogu VOŠ. Postupně dojde také k revidování dat elektronických turistických katalogů „levná zima“ a „léto“. Zcela novým reálným produktem by pak měl být „Katalog nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji“. U ostatních projektů zatím čekáme na to, zda se objeví vhodné podmínky pro jejich realizaci.  

Z ostatních témat, která byla na programu společného jednání, lze ještě výčtem zmínit tyto oblasti: spolupráci jihočeských ICM s partnery v zahraničí, spolupráci s AICM ČR a s dalšími členskými ICM v AICM ČR, podporu školním časopisům v Jihočeském kraji a přípravu vzdělávání jejich redaktorů v širším mediálním kontextu, vztahy s regionální samosprávou a státní správou, krizová opatření ad.               

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON