Nestátní neziskové organizace NNO


NNo je organizace nezřizovaná státem, není naa státu závislá a je určena k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch.

Nestátními neziskovými organizacemi v České republice mohou být, pokud v nich nemá účast stát a nejsou na něm závislé, například:

- Občanské sdružení
- Obecně prospěšná společnost
- Nadace nebo nadační fond
- Registrovaná církev nebo náboženská společnost

Evidence nestítních neziskových organizací

http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx

MPSV informuje o občanských sdružení po 1.1. 2014:

http://p12.helpnet.cz/aktualne/mpsv-informuje-obcanska-sdruzeni-se-od-ledna-povazuji-za-spolky

S účinností od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. „Rádi bychom poskytovatele uklidnili. Sociální služby budou moci poskytovat i nadále,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

MPSV k obavám poskytovatelů sděluje následující:

  •  Stejně jako dosud, tak i nadále nebude zákon o sociálních službách vylučovat právnické osoby s jakoukoliv právní form ou při registra ci sociálních služeb.
  •  Právní forma poskytovatele sociálních služeb také není a nadále nebude rozlišovacím kritériem při poskytování dotací. 
  • Spolky mohou být zaměstnavateli, tudíž bude i nadále možné, aby spolek naplňoval svůj účel skrze své zaměstnance, kteří nemusejí být členy spolku.

Současná občanská sdružení mohou přistoupit ke své transformaci na obecně prospěšné společnosti v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb. O změně právní formy podle tohoto zákona lze rozhodnout pouze do konce letošního roku . „V případě, že tak současná občanská sdružení neučiní, považují se od 1. ledna 2014 za spolek podle nového občanského zákoníku ,“ vysvětluje Koníček.

- See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/mpsv-informuje-obcanska-sdruzeni-se-od-ledna-povazuji-za-spolky#sthash.pJtziJqn.dpuf

S účinností od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. „Rádi bychom poskytovatele uklidnili. Sociální služby budou moci poskytovat i nadále,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

MPSV k obavám poskytovatelů sděluje následující:

  •  Stejně jako dosud, tak i nadále nebude zákon o sociálních službách vylučovat právnické osoby s jakoukoliv právní form ou při registra ci sociálních služeb.
  •  Právní forma poskytovatele sociálních služeb také není a nadále nebude rozlišovacím kritériem při poskytování dotací. 
  • Spolky mohou být zaměstnavateli, tudíž bude i nadále možné, aby spolek naplňoval svůj účel skrze své zaměstnance, kteří nemusejí být členy spolku.

Současná občanská sdružení mohou přistoupit ke své transformaci na obecně prospěšné společnosti v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb. O změně právní formy podle tohoto zákona lze rozhodnout pouze do konce letošního roku . „V případě, že tak současná občanská sdružení neučiní, považují se od 1. ledna 2014 za spolek podle nového občanského zákoníku ,“ vysvětluje Koníček.

- See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/mpsv-informuje-obcanska-sdruzeni-se-od-ledna-povazuji-za-spolky#sthash.pJtziJqn.dpuf

S účinností od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. „Rádi bychom poskytovatele uklidnili. Sociální služby budou moci poskytovat i nadále,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

MPSV k obavám poskytovatelů sděluje následující:

  •  Stejně jako dosud, tak i nadále nebude zákon o sociálních službách vylučovat právnické osoby s jakoukoliv právní form ou při registra ci sociálních služeb.
  •  Právní forma poskytovatele sociálních služeb také není a nadále nebude rozlišovacím kritériem při poskytování dotací. 
  • Spolky mohou být zaměstnavateli, tudíž bude i nadále možné, aby spolek naplňoval svůj účel skrze své zaměstnance, kteří nemusejí být členy spolku.

Současná občanská sdružení mohou přistoupit ke své transformaci na obecně prospěšné společnosti v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb. O změně právní formy podle tohoto zákona lze rozhodnout pouze do konce letošního roku . „V případě, že tak současná občanská sdružení neučiní, považují se od 1. ledna 2014 za spolek podle nového občanského zákoníku ,“ vysvětluje Koníček.

- See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/mpsv-informuje-obcanska-sdruzeni-se-od-ledna-povazuji-za-spolky#sthash.pJtziJqn.dpuf

NEZISKOVKY
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554

Seznam občanských sdružení
http://www.mvcr.cz/default.aspx

Občanské sdružení v EU
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=ej--1-

ANNO JČK


V roce 2010 byla založena Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (ANNO JČK). Cílem asociace je zejména napomáhat rozvoji občanské společnosti, a společnému postupu při jednání s orgány státní správy i místní samosprávy, legislativními orgány a zástupci politických stran. Asociace také nabízí koordinaci společných zájmů v oblasti finanční, legislativní i informační a napomáhá prohloubaní vzájemné informovanosti mezi členy Asociace a koordinuje jejich aktivity.

Asociace si klade za cíl vybudovat informační a poradenský servis pro nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji a jejich společnou prezentaci vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru.
 
Regionální zastoupení ANNO fungují už prakticky ve všech krajích. Některé krajské organizace mají podepsané smlouvy o partnerství s Krajským úřadem.
Více informací získají zájemci o členství v Asociaci nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje na adrese http://www.annojck.cz/, kde naleznou také podklady k registraci v ANNO JčK.zdroj: web Jihočeského kraje
 

Aktualizace: 18. 11. 2015, Magdalena Zronková

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON