Další evropské programy pro mládež

AIESEC

- mezinárodní platforma, která v mladých lidech hledá a rozvíjí jejich potenciál. 

Rozvíjí vůdčí schopnosti prostředníctvím leadership programů. Jako největší studenty řízená, nezisková organizace rozvíjíme ve studentech zodpovědné a podnikavé myšlení na globální úrovni.

Je to mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává studentům praxi formou zahraničních stáží nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě ve 120 zemích na světě již od roku 1948.

www.aiesec.cz

AFS

- celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě.

http://www.afs.cz/

IAESTE

- hlavním cílem je podporovat zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů prostřednictvím naší nejvýznamnější aktivity - mezinárodního výměnného programu IAESTE ČR. Každoročně zprostředkuje zahraniční praxe pro téměř stovku studentů celé České republiky.

Klademe si za cíl pokračovat v úspěšné tradici aktivit a projektů v oblasti personálního managementu a zvýšit počet zajištěných zahraničních odborných praxí pro české studenty. Jsme si vědomi, že uplatnění absolventa na trhu práce je velmi ošemetná otázka a naše projekty si kladou jediný cíl: Pomoci vám (studentům i zaměstnavatelům) při vašem snažení uspět na trhu práce.

https://www.iaeste.cz/

 

Aktualizace dat: Magdalena Zronková, 27.4.2016

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON