ERASMUS +

"Changing lives. Opening minds"

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
 2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země

Program Erasmus + podporuje:

 • Příležitosti ke studiu, školení, získávání pracovních zkušeností či dobrovolnickou činnost v zahraničí.
 •  Pracovníky v oblasti vzdělávání, školení a práce s mládeží, kteří chtějí vyučovat nebo se sami učit v zahraničí.Rozvoj digitálního vzdělávání a využívání informačních a komunikačních technologií (ICT)
 • Výuku jazyků.
 •   Uznávání dovedností, včetně těch, které byly získány mimo rámec formálního vzdělávacího systému.
 • Srategická partnerství mezi vzdělávacími institucemi a mládežnickými organizacemi s vrstevníky v ostatních zemích, ve vlastním sektoru i v dalších sektorech, s cílem podpořit kvalitu a inovace.
 •  Znalostní aliance a Aliance pro dovednosti v odvětví zaměřené na mezery v dovednostech a podporu podnikatelského ducha zdokonalením studijních osnov a kvalifikací prostřednictvím kooperace mezi oblastmi práce a vzdělávání.
 • Nástroj pro záruky za studentské půjčky pro studenty magisterských programů na financování studií v jiné zemi.
 • Výuku a výzkum v oblasti evropské integrace.
 • Výměnu, spolupráci a rozvoj kapacit v oblasti vyššího  vzdělávání a sektoru mládeže po celém světě.
 • Iniciativy na podporu inovací v oblasti pedagogiky, progresivní reformu přístupů na národní úrovni prostřednictvím Prospektivních iniciativ
 • Správné způsoby řízení a vedení v oblasti sportu. Iniciativy zaměřené proti předem domluveným výsledkům sportovních soutěží, dopingu, násilí, rasizmu a intoleranci, zejména v oblasti masových sportů.

 


Aktualizace: Magdalena Zronková, 27. 4. 2016

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON