Dobrovolnictví

Dobrovolnické centrum Český Krumlov

- pracoviště ICOS Český Krumlov, o.p.s., 5. května 251, Český Krumlov

Dobrovolnické centrum Český Krumlov podporuje rozvoj dobrovolnictví v regionu Českokrumlovsko. Pomáhá zájemcům o dobrovolnictví, dobrovolníkům i organizacím s cílem zajistit potřebné dobrovolnické programy a zapojit obyvatele (dobrovolníky) do řešení problémů komunity.

Dobrovolnické centrum spolupracuje na programech na podporu dětí, mládeže, zdravotně postižených dětí i dospělých. Rozvíjí programy na podporu seniorů a průběžně nabídku dobrovolnických programů rozšiřuje.

Dobrovolnické centrum zajišťuje např. následující činnosti:

- pomoc s vyhledáním takové činnosti, která by vám vyhovovala…

- zajištění kontaktu s potenciální organizací, kde se může dobrovolník uplatnit...

- proškolení a seznámení s činností, právy dobrovolníka…

- průběžnou pomoc a komunikaci při výkonu dobrovolnické činnosti…

- supervizi (tj. setkávání s odborníky a s dalšími dobrovolníky za účelem předávání zkušeností, hodnocení činnosti apod.)...

- pojištění pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu a pro případ úrazu...ad.


Dobrovolnické centrum vzniklo v druhé polovině roku 2009 a je akreditováno u Ministerstva vnitra dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.


Více informací najdete na:

www.dobrovolnictvi.krumlov.cz 

Evropská dobrovolná služba EDS- European voluntary service


Evropská dobrovolná služba nabízí mladým lidem mezi 18 a 30 lety možnost se na dva až 12 měsíců zúčastnit dobrovolnického projektu v jiné zemi Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku nebo v některé z dalších partnerských zemí.

Nabídka projektů je velmi pestrá – zastoupeny jsou nejrůznější oblasti, ve kterých dobrovolník může pracovat (sociální práce, volnočasové aktivity,..).

Evropská dobrovolná služba je pro dobrovolníka zdarma. Dobrovolníkovi je z grantu Evropské unie hrazeno ubytování, strava, pojištění a kapesné.

Evropská dobrovolná služba je součástí programu EU Mládež v akci, který tvoří rámec pro podporu neformálních vzdělávacích aktivit pro mladé lidi.

Metodika předodjezdového školení EDS

Další webové odkazy:

www.youthnetworks.eu
- aktuální databáze prjektů a dobrovolníků, co mají zájem o EVS

www.youthforeurope.eu
- aktuální databáze projektů

www.salto-youth.net
- celoevropská nabídka školení a seminářů


WEBY O DOBROVOLNICTVÍ - výběr odkazů

Poradna pro dobrovolníky, soutěže, nabídka, poptávka,..
http://www.dobrovolnik.cz/

Články a zkušenosti
http://www.nazkusenou.cz/dobrovolnictvi-t10.html

Národní dobrovolnické centrum Hestia
http://www.hest.cz/

Sdružení dobrovolných aktivit, akce, školení, vzdělávací aktivity, dobrovolnictví
http://www.inexsda.cz/

Dobrovolnictví v zahraničí, jazykové kurzy
http://www.afs.cz/dobrovolnictvi/

Hnutí Brontosaurus- česká nezisková organizace nabízející volnočasový program, který spojuje zážitkovou pedagogiku s přírodou a památkami
http://www.brontosaurus.cz

 

Aktualizace: 4. 11. 2018, Jana Svobodová

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

 
LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.