LIDSKÁ PRÁVA

http://www.lidskaprava.cz/home

Práva dětí
www.cijedite.cz

Listina základních práv a svobod
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

KOMPAS
Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům "Slabikář" lidských práv s 49 praktickými aktivitami a metodami pro výchovu k lidským právům určený pro učitele a pracovníky s mládeží je konečně k dispozici v PDF formátu v sekci publikace http://www.mladezvakci.cz/publikace/

Varianty
-webový portál, který realizuje Člověk v tísni, nabízí aktuální informace, texty a metodické materiály využitelné pro výuku interkulturního vzdělávání (IKV), globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a mediální výchovy. Poskytuje soubor možností, jak pomocí interaktivního způsobu učení naplňovat cíle a obsah průřezových témat RVP
www.varianty.cz

Program Jeden svět na školách
http://www.jsns.cz/

- využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí
- dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají získávat pozornost, vyvolávají otázky související s tématem a nutí k hledání odpovědí na ně.
- dokumentární filmy a další audiovizuální prostředky, společně s rozšiřujícími didaktickými materiály, pomáhají pedagogům efektivním způsobem doplnit výuku o atraktivní prostředek usnadňující práci s celou řadou aktuálních témat

Jeden svět
http://www.jedensvet.org/

Férová nemocnice

http://www.ferovanemocnice.cz/
- informuje o právech pacientů - Projekt Ligy lidských práv

Česko proti chudobě
www.ceskoprotichudobe.cz
- celonárodní kampaň sdružující NNO, jež se zabývají humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jež se věnují otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí

Lékaři bez hranic
http://www.lekari-bez-hranic.cz/


Rozvojovka
http://www.rozvojovka.cz/
- rozsáhlý zdroj článků, analýz i odborných textů o rozvojové spolupráci a globálních problémech


Greenpeace
http://www.greenpeace.org/czech/

Společnost Člověk v tísni

http://www.clovekvtisni.cz/
- realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv

Liga lidských práv
http://llp.cz/


Amnesty international
http://www.amnesty.cz/svaw

Fair trade
http://www.fairtrade.cz/

 

Aktualizace: 18. 11. 2015, Magdalena Zronková

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON