Mezinárodní organizace

               

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mezinarodni_organizace

Organizace spojených národů

- OSN United Nations Organization
- mezinárodní organizace, která má za cíl zachovat mezinárodní mír a bezpečnost a zajistit spolupráci mezi státy. Členové OSN jsou téměř všechny státy světa a její odborné organizace jsou například: UNESCO, WHO, WTO, UNICEF,..                  
http://www.un.org

Severoatlantická aliance

- euroatlantická mezinárodní vojenská organizace, která vznikla v roce 1949 podepsáním Washingtonské smlouvy
- NATO North Atlantic Treaty Organization
http://www.nato.int/cps/en/SID-3653F5B4-08F08D9C/natolive/what_is_nato.htm

Rada Evropy

- vznik v roce 1949, v součnasnosti sdružuje Rada Evropy 47 států Evropy
- Council of Europe, CE
http://www.coe.int/

Mezinárodní organizace kriminální policie

- International Criminal Police Organization, INTERPOL
http://www.interpol.int/

Organizace pro hospodářskou spolupráci a obchod

- Organization for Economic Co-operation and Development, OECD
- vznik v roce 1961 a koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí
http://www.oecd.org/home/0,3675,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

- Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE

Dětský fond organizace spojených národů UNICEF

- největší světová organizace, která se zabívá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí, vznik je datován v roce 1945
http://www.unicef.cz/
http://www.unicef.org/

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

- hlevním cílem této organizace je udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury
- UN Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO
http://www.unesco.org/new/en/unesco/

Světová zdravotnická organizace

- World Health Organization, WHO
http://www.who.int/en/

     

 
Světová obchodní organizace

- World Trade Organization, WTO

Greenpeace

- kontroverzní nevládní organizace bojující za zachování a ochranu životního prostředí
http://www.greenpeace.org/czech/
http://www.greenpeace.org/international/

Evropský parlament mládeže

- nepolitická a nevýdělečná mezinárodní organizace, která pořádá různé konference, kde mohou mladí lidé diskutovat o tématech evropské politiky. Tato organizace byla založena v roce 1998 ve Francii
http://www.eyp.cz/

Privacy international

- nezisková organizace, která vznikla v roce 1990, má za cíl dohlížet nad dozorem ze strany vlády a korporací
https://www.privacyinternational.org/

Transparency international

- mezinárodní nezisková nevládní organizace bojující proti korupci, vznikla v roce 1993 v Německu
http://transparency.org/
http://www.transparency.cz/

Amnesty international

- hnutí monitorující porušování lidských práv a zabívá se kampaněmi proti jejich porušování
http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.cz/

Evropská Unie EU

http://europa.eu/index_cs.htm

a další...


 

 

Aktualizace: 18. 11. 2015, Magdalena Zronková

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON