Základní informace o České republice

Česká republika
http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/index.shtml

Ústava ČR
http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html 

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=urad&kod=11093

Stránky pražského hradu a prezidenta ČR
http://www.hrad.cz/

Oficiální web ČR
http://www.czech.cz

Listina základních práv a svobod
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 

Oficiální stránky prezidenta Miloše Zemana

http://www.zemanmilos.cz/cz/

Osobní stránky bývalého prezidenta Václava Klause
http://www.klaus.cz/

Státní symboly ČR
http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-symboly.shtml

Prezident pro mladé
- proč potřebujeme prezidenta a vládu, co víš o své zemi, kdybych byl prezidentem..
http://www.hrad.cz/cs/prezident-pro-mlade/

POLITICKÝ SYSTÉM ČR

http://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky - wikipedia - info

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw

Vláda ČR
http://www.vlada.cz/

Politické strany a hnutí 
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/
 
JUSTICE.CZ - server českého soudnictví
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

Ústavní soud ČR
http://www.concourt.cz/clanek/internetcs

Nejvyšší soud ČR
http://www.nsoud.cz/ 

Nejvyšší správní soud ČR
http://www.nssoud.cz/ 

Krajské soudy
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0088

Okresní soudy
http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Statni-organizace-a-urady/soudnictvi/Soudy/Okresni-soudy

Nejvyšší státní zastupitelství ČR
http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11093 

 

OBČAN A STÁT

Městský úřad Český Krumlov
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/kaktualita.xml

Církve a náboženské společnosti
http://www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/default.htm

Neziskové organizace
http://www.neziskovky.cz/

Policie ČR
http://www.mvcr.cz/policie/

Sociální pojištění
http://www.vyplata.cz/vyplatamzdy/socialnipojisteni.php

Státní sociální podpora
http://www.vyplata.cz/

Bydlení
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/8709?ks=1114

Náhradní rodinná péče
http://www.nahradnirodina.cz/ 

Banky
http://www.firmy.cz/Banky-a-financni-sluzby 

Zdravotní pojišťovny
http://www.firmy.cz/Banky-a-financni-sluzby/Pojistovaci-sluzby/Zdravotni-pojistovny 

Česká daňová správa
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/207.html

Finanční úřady
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0027

Státní instituce v regionu Český Krumlov
http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_sinrck.htm
 

DALŠÍ SLUŽBY

Telefonní operátoři

Telefónica O2
http://www.cz.o2.com/welcome/cz/index.html

T-mobile
http://www.t-mobile.cz/web/cz/residential

Vodafone
http://www.vodafone.cz/index.htmKnihovny

http://www.knihovny.cz/

Knihovna města Český Krumlov

http://www.knih-ck.cz/

Knihovny v regionu Českokrumlovska

http://www.knih-ck.cz/index.php?page=region

Informační centra pro mládež, Informační centra

- Informační centra pro mládež
http://icmcr.cz/index.php?sek=2&pods=3

http://www.firmy.cz/Cestovni-sluzby-a-pohostinstvi/Sluzby-turistum/Turisticka-informacni-centra

 


Aktualizace: Magdalena Zronková 18. 11. 2015

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON