Vzdělávání v České republice- výběr odkazů


Instituce


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/  

Česká školní inspekce
http://www.csicr.cz/

Ústav pro informace ve vzdělávání
https://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Národní ústav odborného vzdělávání 
- otevřeným zdrojem informací o všech oborech vzdělání, středních i vyšších odborných školách i o jejich absolventech. To vše zpřístupňuje v tištěné formě i na internetu pro široké spektrum zájemců z řad veřejnosti, pro orgány veřejné správy, zaměstnavatele a mnohé další orgaizace. NÚOV je také vždy připraven poradit žákům i rodičům při výběru školy a oboru a pomáhá učitelům, kteří žákům radí ve školách.
http://www.nuv.cz/

Pedagogické muzeum J.A.Komenského
http://www.pmjak.cz/

Národní institut pro další vzdělávání
http://www.nidv.cz/

Národní technická knihovna
http://www.techlib.cz/cs/

Národní institut dětí a mládeže
http://www.nidm.cz/

Jihočeská vědecká knihovna
http://www.cbvk.cz/


Zajímavé odkazy:

Nová maturita
http://www.novamaturita.cz/

Ploteus
- cíem tohoto portálu je pomoci studentům, uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům, rodičům, poradenským pracovníkům a učitelům nalézt informace o studiu v Evropě.
http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm

Testy 
- Volba budoucího povolání, profesní potenciál, motivace, profil osobnosti, vyhledání vhodných zaměstnanců pro firmy
http://www.worktest.cz

Česká škola
http://www.ceskaskola.cz/

Český jazyk - internetová jazyková příručka
http://prirucka.ujc.cas.cz/

Školství v ČR
http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-eurydice/skolstvi-v-cr/


 

 

Aktualizace: 23. 2. 2018, Jana Svobodová

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM

KAPKA

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue